Oct 21, 2020   3:34 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

     
Lesson
     
Projects     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Baránek
Útoky a obrana v sieťach IEEE 802.11
May 2009Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Juraj Bednárik
Bezpečnosť IEEE 802.11
May 2010
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Juraj Bednárik
Bezpečnosť štandardu IEEE 802.11
May 2008Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Benovič
Satelitné navigačné systémy
May 2009Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Beragg
Réžia súčasných protokolov a protokolových sád
May 2007
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Bereš
Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
June 2009
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Bereš
Protokol TCP v satelitných systémoch
May 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Bešina
Výkonnosť protokolu SCTP v bezdrôtových ad-hoc sieťach
May 2010
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Búran
Simulácia konštelácií satelitných systémov
May 2007
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. František Cimbálik
Prístupové metódy pre senzorové bezdrôtové siete
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Červienka, DiS.
Interaktívny vzdelávací nástroj pre Satelitné systémy
May 2016Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Danielovič
Koexistencia protokolov IPv4 a IPv6 v počítačovej sieti
May 2015
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Dikant
Aplikácia pre integrovanú multimediálnu platformu
May 2017
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Dovičič
Analýza sieťovej (internetovej) prevádzky generovanej koncovým používateľom
May 2008
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Dukát
Určovanie geografickej polohy zariadení v mobilných sieťach
May 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Guoth
Porovnanie DCCP a TCP protokolov
May 2007Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Marián Guoth
Porovnanie súčasných transportných protokolov
May 2010
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Hájek
Prístupové metódy bezdrôtových senzorových sietí
May 2010Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Samuel Hanák
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí
May 2019
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Hulík
Sledovanie paketov v LEO sieťach
May 2007
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Hulík
Smerovanie paketov v satelitných sieťach LEO
May 2009Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Humený
Grafické rozhranie pre sieťový simulátor ns-2
May 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Humený
Výkonnosť protokolu TCP v bezdrôtových senzorových sieťach
May 2010
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Husár
Hierarchické/viacvrstvové satelitné siete
May 2007
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Husár
Výkonnosť hierarchického satelitného systému
May 2010
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Hyben
Analyzátor transportných tokov v systéme DVB-S
May 2013
Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Denis Ivanics
Support of quality of service in networks using software defined networking
May 2020
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matej Janeba
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí
May 2019
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Kopšo
Aplikácia pre platformu smart TV
May 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Kostroš
Program pre spracovanie NMEA viet
May 2010
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Kováč
Aplikácia v systémoch HBB a DVB
May 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Krčmáriková
Satelitné navigačné systémy
May 2008
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Krupa
Vizualizácia obsahu transportných DVB tokov
May 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Kuntová
Satelitné SDN systémy
April 2019Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Lagin
Metódy rozpoznávania typu straty paketov pre transportné protokoly
May 2018
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Lőrincz
Interaktívny vzdelávací nástroj pre satelitné systémy
May 2012Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondrej Majher
Simulácia senzorových sietí
May 2013
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Maron
Aplikácia senzorovej siete
May 2011
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rastislav Martinický
Aplikácia senzorovej siete
May 2011
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Martinický
Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
June 2009Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Martinický
Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
May 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Matejka
Navigačná správa v rámci systému GPS
May 2008
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Matejka
Vzdelávací e-kurz: satelitné navigačné systémy
May 2010
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Matus
Simulácia protokolu TCP
May 2008
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Mochňák
Metódy viacnásobného prístupu v ad-hoc sieťach
May 2008
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Murín
Porovnanie SCTP a TCP protokolov
May 2007
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Oceľ
Konštelácia satelitných systémov
May 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Ofčarovič
Aplikácia softvérovo definovaných sietí s viacerými kontrolérmi
April 2019
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Vladimír Ondruš
Aplikácia pre platformu smart TV
May 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Oravský
Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
May 2016
Displaying the final thesis
51.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Maroš Pádár
Aplikácia pre platformu smart TV
May 2017
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Palatinus
Aplikácia SDN v bezdrôtových IoT sieťach
May 2017
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Páterek
Prístupové metódy pre senzorové bezdrôtové siete
May 2009
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Pavlovčin
Prístupové metódy bezdrôtových senzorových sietí
May 2010
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Petrík
Aplikácia pre inteligentný televízor
May 2016
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Petrík
Aplikácia pre mobilnú platformu
May 2014
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Piovár
Nástroje pre simuláciu senzorových bezdrôtových sietí
May 2009
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Písch
Bezpečnosť bezdrôtových personálnych sietí
May 2009
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Poctavek, PhD.
Chybovosť kanála bezdrôtovej siete LAN
May 2008Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Pozdech
Vzdelávací materiál pre satelitné konštelácie
June 2009
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Pristaš
Vzdelávací materiál pre satelitné systémy
June 2009
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloslav Prošek
Aplikácia jednoduchého satelitného mostu pod OS Linux
May 2007Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Róbert Repka
Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
May 2016
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Patrik Sčensný
SDN aplication in wireless IoT network
May 2020
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Sith
Metódy rozpoznávania typu straty paketov pre protokol TCP
May 2019
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Slávik
IP konektivita v satelitných systémoch
May 2007
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Slávik
Protokol TCP v globálnom satelitnom systéme GEO
May 2009Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Sobkuliak
Štandard IEEE 802.11i
May 2008Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Sokirka
Analýza súčasných simulačných nástrojov
May 2007
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Ščepka
Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
May 2011
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Škriečka
Simulácia senzorových sietí
May 2012
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Štepanovič
Transportné protokoly v bezdrôtových systémoch
May 2014Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Štepanovič
Výkonnosť protokolu DCCP v bezdrôtových ad-hoc sieťach
May 2010
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Henrich Trabelssie
Bezpečnosť systému doménových mien DNS
May 2014
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Urbán
Protokol TCP v MANET sieťach
May 2013Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Válka
Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
May 2017
Displaying the final thesis
77.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Valo
MAC metódy bezdrôtových senzorových sietí
May 2011
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Máté Vangel
Transportný protokol pre satelitné systémy
May 2012
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Vícen
Simulácia prístupových metód v senzorových sieťach
May 2012Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Vranec
Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
May 2014
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Zátka
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí
May 2019
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Zeleňanský
Vizualizácia bezpečnosti v komunikačných sieťach
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress