Jul 19, 2019   7:06 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Network security data visualization
Written by (author): Ing. Ondrej Zeleňanský
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia bezpečnosti v komunikačných sieťach
Summary:Cieľom tejto práce je analyzovať problematiku vizualizácie bezpečnosti v komunikačných sieťach. Analyzoval som súčasné metódy a prostriedky vizualizácie bezpečnosti s orientáciou na údaje prenášané cez počítačovú sieť. Podrobne som sa zameral aj na grafické techniky, ktoré môžu zefektívniť proces vizualizácie. V práci som sa podrobne opísal aj existujúce vizualizačné nástroje a porovnal som ich efektivitu, funkcionalitu a kvalitu. V návrhu som sa snažil navrhnúť vhodný algoritmus, ktorý by vyhovoval implementácii môjho vizualizačného nástroja, tak aby spĺňal požiadavky, ktoré som si vymedzil. V implementácii som algoritmus implementoval čo najefektívnejšie, tak aby boli splnené všetky podmienky zadania a návrhu.
Key words:bezpečnosť, vizualizácia, útok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited