Jul 20, 2019   12:04 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Visualization of transport DVB streams
Written by (author): Bc. Tomáš Krupa
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Roman Broniš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia obsahu transportných DVB tokov
Summary:Cieľom práce je vytvoriť softvérový nástroj na analyzovanie resp. vizualizáciu transportných tokov používaných v systéme DVB. Transportný tok reprezentuje prepracovanú koncepciu združovania viacerých multimediálnych elementov do jedného celku používanú v systéme digitálnej televízie. Analyzoval som danú technológiu, od princípov prenosu signálu v jednotlivých štandardoch, až po proces vytvorenia, prípravy a následného prenosu transportného toku, jeho štruktúru a obsah jednotlivých komponentov. Podrobil som analýze existujúce softvérové riešenia a na základe ich pozorovaných vlastností som následne špecifikoval funkcionálne a nefunkcionálne požiadavky, na základe ktorých som navrhol koncept aplikácie, od operačného modelu, dátových štruktúr i funkcionálnej architektúry až po jej grafické rozhranie. Navrhnutý koncept som implementoval a výsledný nástroj podrobil testovaniu, a tak som vyvinul komplexnú aplikáciu určenú na analýzu a vizualizáciu transportných DVB tokov. Aplikácia používateľsky prívetivým spôsobom vysvetľuje princípy transportu dát v digitálnej televízie aj neangažovanému používateľovi, zobrazujúc paketové zloženie jednotlivých tokov a obsah jednotlivých paketov, i štatistické grafy ilustrujúce štrukturálne zloženie tokov z rôznych aspektov.
Key words:DVB, MPEG-TS, transportný tok, analýza, vizualizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited