Jul 24, 2019   2:10 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Co-existence of IPv4 and IPv6 in a computer network
Written by (author): Ing. Lukáš Danielovič
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Binder, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koexistencia protokolov IPv4 a IPv6 v počítačovej sieti
Summary:Cieľom práce je rozvinúť problematiku koexistencie sieťových protokolov IPv4 a IPv6 v počítačových a komunikačných sieťach, ako nevyhnutnú podmienku prechodu na protokol novej generácie, ktorého motiváciou bolo najmä vyčerpanie dostupných IPv4 adries. Projekt analyzuje existujúce možnosti prechodu na protokol IPv6. Zameranie projektu vychádza zo skutočnosti existencie veľkej škály prechodových mechanizmov pre špecifické sieťové infraštruktúry. Zo skutočnosti vyplýva potreba testovania možnosti nasadenia mechanizmov. Výstupom zadania bude príspevok k zjednodušeniu prechodu na nový protokol. Zadanie sa zameriava primárne na tunelovacie mechanizmy, ktoré sa osvedčili pri nasadzovaní do globálneho internetu už v minulosti a zapúzdrujú prenášané pakety do súčasného protokolu IPv4. Na vypracovanie sa použije simulačný nástroj NS3, ktorý poskytuje možnosť simulovania sietí a podporuje zásobník protokolu IPv6.
Key words:IPv6, NS-3, koexistencia, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited