Jul 16, 2019   4:10 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Determine the geographical location of the facilities in the mobile network
Written by (author): Ing. Marek Dukát
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Martin Nagy
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Určovanie geografickej polohy zariadení v mobilných sieťach
Summary:Cieľom tejto práce je vytvoriť nástroj na zobrazovanie geografickej polohy zariadení v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom. Reálne údaje o polohe mobilného zariadenia, ktoré sú získavané z lokalizačnej platformy mobilného operátora, sú ďalej týmto nástrojom spracovávané do grafickej podoby. Analyzoval som jednotlivé mobilné siete, detailne som opísal ich štruktúru, ich výhody ale aj nevýhody. Ďalej som opísal metódy lokalizácie zariadení v mobilných sieťach. V časti analýzy som sa ďalej venoval aj existujúcim riešeniam a taktiež som analyzoval vzorky žiadostí a odpovedí lokalizačnej platformy, ktoré sú ďalej spracovávané. Podrobne som špecifikoval požiadavky, na základe ktorých som navrhol jadro implementovaného nástroja spolu s ostatnými rozširujúcimi funkciami. Taktiež som navrhol aj vzhľad grafického rozhrania, kde som dbal na jednoduchosť a intuitívnosť. Navrhnuté časti nástroja som implementoval a následne aj otestoval, čím som vytvoril plnohodnotnú aplikáciu pre zobrazovanie polohy mobilných zariadení pre interné používanie v spoločnosti Slovak Telekom.
Key words:3G, GSM, Lokalizačné protokoly, GPRS, LTE, Location, A-GPS, Cell ID, AECID, TA, vykresľovanie polohy, predikcia polohy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited