Jul 16, 2019   6:08 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of SDN in wireless IoT networks
Written by (author): Ing. Michal Palatinus
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia SDN v bezdrôtových IoT sieťach
Summary:Internet vecí (IoT) má za cieľ umožniť integráciu a spojenie fyzického a digitálneho sveta. Predstavuje smerovanie aktuálnych a budúcich sieťových technológií. Okrem toho sa aktuálne venuje pozornosť aj výskumu v oblasti softvérovo definovaných sietí, rozširujúcemu sa typu sieťovej architektúry. Cieľom diplomovej práce je nájsť účinný spôsob integrácie týchto dvoch technológií, za účelom zvýšenia efektivity komunikácie v rámci IoT sietí, a porovnať navrhnuté riešenie s inými existujúcimi riešeniami. Teoretická časť práce približuje SDN a IoT siete, architektúru a protokoly v nich používané, a analyzuje existujúce výskumy v oblasti integrácie IoT a SDN sietí. Špecifikácia približuje ciele a požiadavky potrebné pre nasledujúcu prácu. Následný návrh a implementácia sa venujú prepojeniu SDN a IoT sietí prostredníctvom plánovania tokov IoT siete centrálnou riadiacou jednotkou.
Key words:Internet vecí, Softvérovo riadené siete, Network Calculus, OpenFlow, Mininet, OpenNet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited