Jul 17, 2019   10:38 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Interactive Educational Tool For Satellite Systems
Written by (author): Ing. Juraj Červienka, DiS.
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Richard Roštecký
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interaktívny vzdelávací nástroj pre Satelitné systémy
Summary:Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Študijný program: Softvérové inžinierstvo Autor: Bc. Juraj Červienka Diplomová práca: Interaktívny vzdelávací nástroj pre Satelitné systémy Vedenie diplomového projektu: Ing. Peter Trúchly, PhD. máj 2016 Diplomová práca je zameraná na prieskum, analýzu problematiky satelitných systémov a orientáciu sa na jednotlivé zákonitosti pohybu satelitov okolo Zeme. V nadväzujúcej časti práce podrobujeme analýze jednotlivé obežné dráhy samotných satelitov a prvky, taktiež nazývané Keplerova sada prvkov alebo tiež TLE (Two Line Elements), ktoré definujú obiehajúce satelity. Pri opise týchto častí sa orientujeme na oblasť architektúry a geometrických vlastností orbitálnych dráh vzhľadom k polohe používateľa na Zemi. Analýzou postupne prechádzame k detailnejšie rozobranému pohybu nebeských telies po pomyslených trajektóriách. Venujeme sa tu tiež riešeniu Keplerovej transcendentnej rovnici pomocou Newtonovej iteračnej metódy. Práca je zameraná na zber informácií a následné využitie týchto informácií k zostaveniu interaktívneho satelitného nástroja, ktorý bude slúžiť ako výučbový materiál. Zberom informácií je myslená analýza podobných softwarových nástrojov, ktoré umožňujú interaktívne používateľské zásahy do zobrazených telies (orbitálnych dráh, satelitov) a iné. Záverečná časť pojednáva o aplikovaní a vyvíjaní nami implementovaných funkcií alebo využití a integrovaní dostupných riešení k zostaveniu výsledného softwarového nástroja.
Key words:interaktívny satelitný nástroj, orbitálne dráhy, satelity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited