Jul 24, 2019   7:01 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application for Smart TV
Written by (author): Ing. Tomáš Petrík
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia pre inteligentný televízor
Summary:V poslednom období je vďaka novým technológiám možné sledovať multimediálny obsah od poskytovateľov na smartfónoch. Z toho dôvodu bolo mojou hlavnou motiváciou živé sledovanie multimediálneho obsahu na televízore s pridanou funkcionalitou. Na začiatku práce analyzujeme a porovnávame vlastnosti a technické parametre jednotlivých komponentov systému. Cieľom práce bolo vytvorenie aplikácie pre televízor, ktorá umožňuje sledovanie multimediálneho obsahu zo zariadenia cyklistu. Externé moduly, ako ANT opasok a OTG kamera sú pripojené na zariadenie cyklistu. Poskytnuté údaje z týchto modulov sú graficky premietnuté na televízor diváka. Projekt poskytuje aj rozšírenú funkcionalitu, ako nahrávanie multimediálneho obsahu, zasielanie upozornení cyklistovi a vzdialený prístupu diváka na zariadenie cyklistu prostredníctvom televízora.
Key words:Transcoder, Inteligentný televízor, H.264, MS-SMOOTH, RTP, Multimediálne prenosy v reálnom čase

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited