Jul 20, 2019   1:07 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application for integrated multimedia platform
Written by (author): Ing. Patrik Dikant
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Rastislav Bencel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia pre integrovanú multimediálnu platformu
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo analyzovať platformu inteligentných televízorov spoločnosti Samsung a~možnosti jej konvergencie s~inými platformami, navrhnúť aplikáciu, ktorá túto možnosť konvergencie využije a~daný návrh implementovať a~otestovať. Samsung na svojich televíznych prijímačoch momentálne využíva operačný systém Tizen a~dostupná je aj knižnica Smart View, ktorá slúži práve na konvergenciu medzi Android, iOS a~Web aplikáciami. Používatelia inteligentných telefónov často využívajú svoje zariadenia na vytváranie fotografií, ktoré sa ale na malej obrazovke ťažko upravujú. Navrhnutá aplikácia preto dovoľuje upravovať fotky z telefónu priamo na veľkej obrazovke televízora. Aplikácia myslí aj na energetickú efektívnosť telefónov a~testom zistí, ktoré zariadenie je najvhodnejšie na výpočty. Aplikáciu môže používať každý majiteľ inteligentného telefónu, ktorý ho používa na vytváranie fotografií.
Key words:aplikacia, multimedia, cloud, fotografie, úpravy, samsung, smart view, android

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited