Jul 20, 2019   12:02 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Protocol TCP in wireless systems
Written by (author): Ing. Peter Válka
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Marek Galinski
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
Summary:Protokol TCP je najviac používaný protokol transportnej vrstvy. Veľké množstvo služieb využíva protokol pre jeho služby. Rastúca popularita bezdrôtových sietí avšak prispela ku zníženiu kvality prenosu údajov pomocou TCP protokolu, kvôli jeho mechanizmom predchádzania zahlteniu. Pre zlepšenie správania protokolu je potrebné rozlišovať straty prenosu údajov, aby sa zachovali pôvodné algoritmy predchádzaniu zahltenia, ale aby zbytočne neznižovali prenosovú rýchlosť v prípadoch, kedy nedochádza k zahlteniu. Práca sa zaoberá skúmaním algoritmov pre zisťovanie straty paketov na strane príjemcu. Rozdeľujú straty na bezdrátové a straty spôsobené zahltením. Našim hlavným cieľom je navrhnúť vhodné algoritmy a otestovať ich na rozličných topológiách pomocou simulátora siete.
Key words:TCP, NS, LDA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited