Jul 19, 2019   6:21 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Support of quality of service in network based on software defined networking
Written by (author): Bc. Samuel Hanák
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Dr. Ing. Michal Ries
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí
Summary:HlavnV posledných rokoch sa vďaka vývoju rôznych technológií, ako napríklad Internet of Things, zvyšuje počet autonómnych objektov v sieti exponenciálnou rýchlosťou. Vďaka tomu narastá množstvo komunikácie, kde niektoré špecifické komunikácie vyžadujú kvalitu služieb. Hlavnou témou tejto bakalárskej práce bude práve rozbor a vytvorenie mechanizmu, ktorý podporuje kvalitu služieb pomocou technológie zvanej softvérovo definované siete. Táto nová perspektívna technológia nám umožňuje nový pohľad na celú sieť, kde je všetka logika siete centralizovaná do kontroléra. Práca sa bude hlavne zaoberať analýzou dostupných technológií pre podporu softvérovo definovaných sietí, ale aj riešením kvality služieb, ktorý je programovateľný v koncepte SDN. Výsledkom analýzy bude návrh riešenia, kde predstavím mnou navrhnutý koncept pomocou opisných diagramov. Po predstavení návrhu budem dané riešenie implementovať, pričom výsledný produkt budem následne testovať. Moje riešenie bude porovnávané s riešeniami, ktoré boli v rámci tejto problematiky implementované študentmi v minulých rokoch. Po testovaní budú zhodnotené výhody a nevýhody poskytnutého riešenia a prípadné nápady na vylepšenie metódy v budúcich prácach.ou témou bakalárskej práce je rozbor dostupných riešení pre podporu kvality služieb na báze softvérovo definovaných sietí. Softvérovo definované siete patria medzi mladú potenciálnu technológiu, ktorá poskytuje centralizovanú kontrolu v sieti. Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť produkt, ktorý bude podporovať kvalitu služieb špecifických komunikácií vo softvérovo definovanej sieti. Práca sa zaoberá analýzou špecifických metód, ktoré sú vhodné pre použitie v týchto sieťach, ale aj analýzou dostupných riešení pre implementáciu takýchto sietí. Práca je rozdelená do niekoľkých častí, kde prechádzam od analýzy dostupných riešení, cez návrh, opis riešenia a končí sa testovaním výsledného produktu.
Key words:Softvérovo definované siete, Ryu, Mininet, EH-LARAC, SDN, Kvalita služieb, QoS, LARAC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited