Jul 20, 2019   1:34 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Support of quality of service in networks using software defined networking
Written by (author): Bc. Matej Janeba
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Dr. Ing. Michal Ries
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí
Summary:V oblasti počítačových sietí sa vo výskume často zaoberá technológiou softvérovo definovaných sietí. Vo výskumoch sa často kladie dôraz na zabezpečenie kvality služieb pre čoraz väčší počet zariadení, ktoré ju vyžadujú. Keďže zabezpečiť kvalitu služby znamená vyhovieť viacerým parametrom toku, ide o netriviálny problém. Nasledujúca práca analyzuje aktuálny stav v oblasti softvérovo definovaných sietí z pohľadu kvality služieb pomocou rôznych algoritmických riešení. Práca sa zaoberá analýzou a implementáciou metódy zabezpečenia kvality služieb v simulačnom prostredí, ktoré bolo vybudované na báze simulačného prostredia Mininet, s použitím kontrolóra Ryu a protokolu OpenFlow na komunikáciu s virtuálnymi prepínačmi. V rámci práce sa implementuje metóda použitím MILP ( Mixed Integer Linear Programing ) algoritmu, pričom sa najprv sformuluje MILP formulácia a následne sa na jej vyriešenie použije optimalizácia pomocu nástroja Gurobi. Táto metóda sa následne porovnáva s už implementovanými metódami zabezpečovania kvality služieb. Výsledky sa porovnávajú na niekoľkých topológiách.
Key words:Kvalita služieb, Softvérovo definované siete, Mininet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited