Jul 18, 2019   3:15 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods to recognize type of packet loss for TCP
Written by (author): Bc. Martin Grega
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy rozpoznávania typu straty paketov pre protokol TCP
Summary:V dnešnej dobe sú v popredí bezdrôtové systémy a siete vďaka ich výbornej mobilite. Protokol TCP, ktorý je najpoužívanejším protokolom v sieti Internet, ale nebol navrhnutý pre tento typ sietí. Rozdiely bezdrôtových systémov od pevných sietí degradujú výkonnosť protokolu TCP hlavne tým, že k strate paketu už nemusí dôjsť iba z dôvodu zahltenia siete, ako je tomu u pevných sietí. Aby sme predchádzali znižovaniu výkonu TCP v bezdrôtových systémoch a sieťach je potrebné navrhnúť a otestovať nové metódy, ktoré budú schopné zdetegovať typ straty paketu, teda či došlo k zahlteniu siete, čo vie TCP efektívne riešiť alebo došlo k strate, či len oneskoreniu paketu. V tejto práci sme navrhli a implementovali ďalšie algoritmy na rozpoznanie typu straty paketov. Jednotlivé algoritmy sme porovnali s ostatnými implementovanými algoritmami. Jeden z navrhnutých algoritmov dosiahol nadpriemerné výsledky, ostatné algoritmy dosiahli podpriemerné výsledky úspešnosti určenia typu straty paketu.
Key words:LDA algoritmy, strata paketu, TCP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited