Jul 17, 2019   0:49 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Support quality of services on networks based on software-defined networks
Written by (author): Tomáš Zátka
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Erdelyi
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí
Summary:Cieľom tejto práce je analýza základných vlastností softvérovo definovaných sietí a detailnejšie analyzovanie metód smerovania tokov v sieti. Softvérovo definovaná sieť je pomerne nová technológia a preto je dôležitý jej výskum a vývoj. Existuje veľa prostriedkov pre experimentovanie z SDN sieťami. V tejto práci nájdete niekoľko kontrolérov pre SDN a simulačné prostredia pre SDN napr. mininet. Pre uplatnenie SDN je nutné navrhnúť vhodné metódy pre zabezpečenie kvalitatívnych parametrov a optimálneho rozdelenia záťaže v sieti. V rámci tejto práce sme navrhli metódu pre SDN siete a implementovali ju do exitujúceho projektu. Metódu sme otestovali v simulačnom prostredí mininet a pomocou kontroléru Ryu na topológii s rôznymi QoS parametrami.
Key words:QoS, SDN, OpenFlow, Mininet, IoT, Ryu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited