Jul 21, 2019   9:07 p.m. Daniel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Satellite SDN systems
Written by (author): Ing. Hana Kuntová
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Rastislav Bencel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Satelitné SDN systémy
Summary:Témou diplomovej práce je návrh a implementácia prepojenia satelitnej komunikácie s SDN. Satelitné systémy sú vhodným riešením pre komunikáciu v oblastiach so zlým prístupom alebo nevhodným pre káblové spojenie (púšte, more, póly). Spojením satelitných systémov so softvérovo definovanými sieťami (SDN) je možné dosiahnuť efektívnejší prenos dát. Diplomová práca najprv analyzuje témy SDN a satelitných systémov, pričom sa zameriava na ich prepojenie a bližšie skúma existujúce riešenia. Protokol MPTCP sa zdá byť vhodným protokolom na TCP komunikáciu v satelitnej sieti, keďže podporuje viacero nezávislých tokov v rámci jednej relácie a tiež je pre aplikácie, ktoré daný protokol nepodporujú viditeľný ako TCP tok. Na jeho plné využitie je potreba riadiaceho prvku, ktorý by určoval jeho optimálne trasy. Diplomová práca pomocou návrhu a špecifikácie bližšie opisuje riešenie presmerovania premávky pri prekrytí koncového zariadenia dvoma satelitnými stopami pri využití MPTCP protokolu a následným odovzdaním komunikácie na susedný satelit ako aj presmerovanie komunikácií pri zahltení liniek.
Key words:satelitné systémy, MPTCP, SDN

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited