Jul 22, 2019   12:17 p.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of software defined networks with multiple controllers
Written by (author): Ing. Tomáš Ofčarovič
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia softvérovo definovaných sietí s viacerými kontrolérmi
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou viac doménovej SDN siete s viacerými kontrolérmi s konkrétnym zameraním na ich vzájomnú komunikáciu. Začiatok práce popisuje klasické SDN siete a vysvetľuje, ako ich správne chápať. V neskorších kapitolách sa podrobne venujem problémom, ktoré nastávajú keď centralizujeme riadiacu časť siete. Cieľom práce je nakonfigurovať komunikáciu medzi viacerými kontrolérmi v emulovanej viac doménovej topológii a aplikovať nový algoritmus na vyhľadávanie najkratšej cesty s ohodnotenýmim hranami v sieti. Na základe teoretickej časti je vybraný vhodný kontrolér, ktorý spĺňa požiadavky zadania práce, a simulačné/emulačné prostredie na implementáciu viac doménovej topológie. Hlavná časť práce sa sústredí na návrh a implementáciu open source OpenDaylight kontroléra, ktorý podporuje aplikáciu viacerých kontrolérov so zameraním na ich vzájomnú komunikáciu. Ďalšou časťou práce je OpenDaylight kontrolér rozšírený o vlastné riešenie Spanning-Tree protokolu s podporou viacerých domén na zamedzenie duplicitnej komunikácie a implementácia nového algoritmu na nájdenie najkratšej cesty s ohodnotenými hranami. V časti testovanie systému je porovnaný mnou implementovaný Dijkstrov algoritmus s ohodnotenými hranami a existujúci algoritmus na vytvorenie komunikácie, ktorý už kontrolér obsahoval. V závere práce je podrobne opísaný postup inštalácie, konfigurácie a implementácie jednotlivých modulov OpenDaylight kontroléra.
Key words:OpenDaylight, SDN, Distribuovaný dizajn, komunikácia medzi kontrolérmi

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited