Jul 18, 2019   6:40 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:TCP Protocol in wireless systems
Written by (author): Ing. Ondrej Bereš
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Igor Grellneth, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
Summary:Cieľom tejto záverečnej práce je charakterizovať bezdrôtové systémy najmä z pohľadu architektúry a vlastností prenosových kanálov, kategorizovať a opísať metódy zvýšenia výkonnosti protokolu TCP v bezdrôtových systémoch aplikované na úrovni linkovej vrstvy spolu s metódami založenými na rozdelení spojenia (splitting) a nakoniec analyzovať a porovnať jednotlivé modifikácie. V práci rozoberám vlastnosti šírenia signálu v bezdrôtovom prostredí, uvádzam ako môžu nastať chyby komunikácie a straty signálov, popisujem efekty ktoré pri šírení signálov nastávajú a ako sa vôbec signál môže dostať od vysielača k prijímaču. Nachádzajú sa tu zosumarizované základné vlastnosti a vylepšenia protokolu TCP, ktoré sa používajú v komunikácii systémov pevne pripojených káblom, ako aj v bezdrôtových systémoch. Výsledkom tejto práce sú kategorizované a opísané metódy zvýšenia výkonnosti protokolu TCP v bezdrôtových systémoch na úrovni linkovej vrstvy, ktoré zabezpečujú zvýšenie výkonnosti.
Key words:výkonnosť, TCP, splitting


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited