Jul 17, 2019   6:30 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:TCP protocol performance in wireless sensor networks
Written by (author): Ing. Lukáš Humený
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Igor Grellneth, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výkonnosť protokolu TCP v bezdrôtových senzorových sieťach
Summary:Bezdrôtové senzorové siete patria medzi perspektívne technológie, ktoré v dnešnej dobe našli obrovské možnosti využitia. Tento bakalársky projekt sa zaoberá ich problematikou a skúmaním konkrétnych vlastností. Poskytuje prehľadné informácie o súčasných trendoch v ich vývoji a použití v praxi. Zameriava sa na popis ich fyzickej aj logickej architektúry. Osobitne sa venuje rozboru transportného protokolu TCP a jeho nasadeniu v týchto sieťach. Ďalšie časti opisujú praktické riešenia pomocou simulácii bezdrôtových senzorových sietí v simulačných nástrojoch. Nasleduje stručné porovnanie a výber vhodného simulátora doplnený o ukážku jeho funkcionality pomocou jednoduchej simulácie. Výsledkom práce sú reálne simulácie so zameraním na výkonnosť protokolu TCP, získanie potrebných údajov, ich porovnanie a analýza.
Key words:senzorová sieť, TCP, simulácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited