Jul 17, 2019   7:09 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Transport protocol for satellite systems
Written by (author): Ing. Máté Vangel
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Transportný protokol pre satelitné systémy
Summary:Protokol TCP je protokol transportnej vrstvy RM-OSI a je jeden zo skupiny základných internetových protokolov. Zabezpečuje spoľahlivú dátovú komunikáciu medzi rôznymi počítačmi. Na ňom sú založené najpoužívanejšie internetové aplikácie, ako sú World Wide Web, email alebo prenos dát. V tejto práci je stručne napísaná história a vývoj satelitných systémov. Jednotlivé skupiny satelitov sú charakterizované najvýznamnejšími vlastnosťami a na základe toho sú rozdelené do viacerých kategórií. Z pohľadu architektúry a podľa vlastností prenosových kanálov sú podrobnejšie opísané všetky typy satelitov. Komunikáciu a prenos dát budeme pozorovať medzi viacerými satelitmi v sieťovom analyzátore ns-2 pomocou rôznych simulačných scenárov, v ktorých sú navrhnuté menšie modifikácie TCP. Získané informácie vyhodnotíme graficky, pomocou programu Tracegraph.
Key words:TCP protokol, NS-2, Satelitné systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited