Jul 20, 2019   3:49 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Simulation of Sensor Networks
Written by (author): Ing. Tomáš Škriečka
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Ján Balažia, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Simulácia senzorových sietí
Summary:Študijný program : Počítačové a komunikačné systémy a siete Autor : Tomáš Škriečka Názov bakalárskej práce : Simulácia senzorových sietí Vedúci bakalárskej práce : Ing. Peter Trúchly, PhD. máj 2012 Táto bakalárska práca sa venuje analýze základných vlastností a architektúry bezdrôtových senzorových sietí vrátane prístupových metód určených pre senzorové siete. Venuje sa taktiež analýze simulačného nástroja ns-2 najmä z pohľadu jeho využitia pre senzorové siete. Obsahuje návrh implementácie jednej z variant prístupovej metódy S-MAC do ns-2 a návrh testovacích scenárov pre rôzne topológie senzorovej siete. Taktiež obsahuje simulácie navrhnutej metódy na navrhnutých skriptoch a ich vyhodnotenie.
Key words:prístupová metóda, senzorová sieť, ns-2, S-MAC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited