Jul 20, 2019   5:43 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Protocol TCP in wireless systems
Written by (author): Ing. Daniel Ščepka
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Ján Balažia, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá opisom a analýzou bezdrôtových sietí so zameraním na transportný protokol TCP. Práca oboznamuje s podstatou fungovania bezdrôtových systémov, ich vlastnostiach a základným rozdelením. Daná problematika je zameraná predovšetkým na faktory, ktoré ovplyvňujú prenos dát. Je to dôležitá súčasť pre pochopenie danej problematiky. Sú tu spracované teoretické poznatky o základných vlastnostiach a mechanizmoch protokolu TCP. Kategorizuje a opisuje najznámejšie modifikácie a rozšírenia protokolu TCP. Zameriava sa najmä na modifikácie pre bezdrôtovú komunikáciu, ktoré sú aplikované na úrovni transportnej vrstvy koncových uzlov. V práci sa zaoberám simuláciou najznámejších modifikácií a na základe získaných výsledkov simulácií porovnávam vlastnosti týchto modifikácií.
Key words:bezdrôtové systémy, protokol TCP, TCP Westwood

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited