Jul 19, 2019   1:29 a.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of sensor network
Written by (author): Ing. Ľubomír Maron
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Michal Olšovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia senzorovej siete
Summary:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je oboznámenie sa s pomerne novou technológiou bezdrôtových senzorových sietí. V práci som opísal ich stručnú históriu a najčastejšie oblasti použitia. Uviedol som tiež najčastejšie používané štandardy a techniky určené pre bezdrôtové senzorové siete. Zameral som sa najmä na senzorovú sadu od spoločnosti Crossbow. Oboznámil som sa z možnosťami sady Classroom Kit. Na tejto sade boli tiež vykonané všetky merania. Merania boli vyhodnotené a na ich základe boli vytvorené odporúčania, ktoré majú pomôcť pri návrhu jednoduchej bezdrôtovej senzorovej siete.
Key words:senzor, bezdrôtová senzorová sieť, Crossbow

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited