Jul 16, 2019   6:17 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of Sensor Network
Written by (author): Ing. Rastislav Martinický
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Michal Olšovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia senzorovej siete
Summary:Cieľom predloženej práce je analyzovať možnosti a vlastnosti senzorovej sady spoločnosti Crossbow a zamerať sa na možnosti programovania jednotlivých modulov. V prvej časti analýzy práca podáva prehľad problematiky bezdrôtových senzorových sieti. Ďalšia časť analýzy je zameraná na existujúce aplikácie senzorových sieti v rôznych oblastiach. V tretej časti analýzy sa práca venuje predstaveniu sieťového protokolu XMesh, operačnému systému TinyOS pre senzorové siete a podrobne popisuje hlavné časti softvérovej a hardvérovej výbavy poskytnutej senzorovej sady. Praktická časť práce sa zaoberá špecifikáciou, návrhom a následnou implementáciou navrhnutých modifikácii existujúcich riešení, ktoré boli v plnom rozsahu overené pomocou meraní vykonaných na zrealizovanej senzorovej sieti z poskytnutých senzorových modulov od spoločnosti Crossbow. V závere práce sa nachádza zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a jednotlivé príručky zaoberajúce sa praktickou časťou práce.
Key words:XMesh, IRIS, Crossbow

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited