Jul 20, 2019   10:05 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Medium access control in wireless sensor networks
Written by (author): Ing. Vladimír Hájek
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Peter Magula, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prístupové metódy bezdrôtových senzorových sietí
Summary:Cieľom tohto dokumentu je zhrnúť výsledky práce na diplomovej práci inžinierskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Diplomová práca sa zaoberá prístupovými metódami v bezdrôtových senzorových sieťach. Práca obsahuje analýzu problematiky, ktorá sa týka bezdrôtových senzorových sietí, ich delenia, architektúry a samozrejme prístupových metód pre bezdrôtové senzorové siete. Informuje o niektorých existujúcich programových systémoch, ktoré slúžia na testovanie prístupových metód pre bezdrôtové senzorové siete. Tieto programy sú analyzované. Práca sa ďalej zameriava na nástroj Omnet++ a jeho modely, ktoré slúžia na simulovanie bezdrôtových senzorových sietí. Vo vybranom modely sú navrhnuté a vykonané simulácie podporovaných prístupových metód a na záver je ich vyhodnotenie.
Key words:prístupové metódy, senzorové siete, simulácie prístupových metód

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited