21. 8. 2019  17:31 Jana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identifikační číslo: 1917
Univerzitní e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Program pre spracovanie NMEA viet
Autor: Ing. František Kostroš
Pracoviště: Katedra telekomunikácií (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Program pre spracovanie NMEA viet
Abstrakt:Štandard NMEA definuje elektrické rozhranie a údajový protokol na komunikáciu elektronických zariadení požívaných v námorníctve. Údaje prenášané pomocou tohto protokolu môžu obsahovať informácie o pozícií, nadmorskej výške, rýchlosti a iných faktoroch. Počítače sú v súčasnosti ideálnym nástrojom na zber a spracovanie takýchto údajov. V prvej časti predkladanej práce analyzujeme samotný štandard NMEA (kapitola 2.2), ako aj existujúce softvérové prostriedky určené na analýzu viet tohto štandardu na počítači (2.3 až 2.5). V druhej časti potom špecifikujeme požiadavky na túto aplikáciu (3.1) a vytvárame architektonický návrh (3.2), ktorý následne implementujeme (3.3). Implementovaný program dokáže analyzovať vety vysielané GPS zariadeniami typu GGA, GSA, GSV, RMC a GLL. Získané údaje vie zobraziť vo forme textov, grafov, štatistík a trasy v mape.
Klíčová slova:NMEA, GPS, analyzátor

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně