21. 8. 2019  16:26 Jana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identifikačné číslo: 1917
Univerzitný e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Program pre spracovanie NMEA viet
Autor: Ing. František Kostroš
Pracovisko: Katedra telekomunikácií (FEI)
Vedúci práce: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Program pre spracovanie NMEA viet
Abstrakt:Štandard NMEA definuje elektrické rozhranie a údajový protokol na komunikáciu elektronických zariadení požívaných v námorníctve. Údaje prenášané pomocou tohto protokolu môžu obsahovať informácie o pozícií, nadmorskej výške, rýchlosti a iných faktoroch. Počítače sú v súčasnosti ideálnym nástrojom na zber a spracovanie takýchto údajov. V prvej časti predkladanej práce analyzujeme samotný štandard NMEA (kapitola 2.2), ako aj existujúce softvérové prostriedky určené na analýzu viet tohto štandardu na počítači (2.3 až 2.5). V druhej časti potom špecifikujeme požiadavky na túto aplikáciu (3.1) a vytvárame architektonický návrh (3.2), ktorý následne implementujeme (3.3). Implementovaný program dokáže analyzovať vety vysielané GPS zariadeniami typu GGA, GSA, GSV, RMC a GLL. Získané údaje vie zobraziť vo forme textov, grafov, štatistík a trasy v mape.
Kľúčové slová:NMEA, GPS, analyzátor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene