Jul 18, 2019   1:18 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Protocol TCP in wireless systems
Written by (author): Ing. Stanislav Martinický
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Peter Magula, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
Summary:Táto práca sa zameriava na protokol TCP v bezdrôtových systémoch. Súčasťou práce je zosumarizovanie jednotlivých vlastností a algoritmov protokolu TCP. Práca obsahuje základné informácie o bezdrôtovom systéme, prenosovom médiu, spôsobe šírenia signálu a problémoch pri šírení signálu. Analýza je aplikovaná na vybrané modifikácie protokolu TCP, ktoré sú opísané ako pracujú. Jej hlavné zameranie je venovať sa modifikáciám na úrovni transportnej vrstvy koncových zariadení. Pri analýze modifikácií je použitý simulačný nástroj NS-2. Cieľom práce je navrhnúť vhodné riešenia výkonnostných problémov vybranej modifikácie protokolu TCP. Ako referenčná modifikácia bola použitá TCP Vegas. Táto modifikácia má problémy ako presmerovanie, férovosť, stabilita a asymetrické siete. Výsledok tejto práce predstavuje implementovanie navrhovaných riešení v rámci uvedeného simulačného prostredia. Na odstránenie spomínaných problémov boli implementované vylepšenia, ktoré používajú rôzne spôsoby sa dosiahnutie riešenia. Implementované riešenia sú overené sériou simulácií a získané výsledky sú graficky spracované. Výsledky simulácií sú taktiež vyhodnotené a porovnané.
Key words:TCP, bezdrôtový systém, modifikácie, výkonnostný problém, riadenie zahltenia, vyhýbanie sa zahlteniu, pomalý štart, TCP Vegas, TCP Vegas-A, TCP Veno, NS-2, Network Simulator 2

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited