Jul 16, 2019   4:03 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:TCP Protocols in MANET network
Written by (author): Ing. Dávid Urbán
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Michal Olšovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Protokol TCP v MANET sieťach
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá charakterizovaním a analyzovaním bezdrôtových MANET sietí. Práca ďalej stručne oboznamuje o princípoch fungovaní transportnej vrstvy protokolu TCP, pričom sa detailnejšie zameriava na jeho rôzne modifikácie ako sú "New Reno", "Reno", "Vegas" alebo "Cubic". Autor práce podrobne analyzuje protokol Freeze TCP, kde okrem detailnej analýzy popisuje vlastnosti tohto protokolu v porovnaní s inými modifikáciami TCP protokolov. Autor navrhol rôzne scenáre testovania, na základe ktorých dokazuje vlastnosti, kde prípadné odchýlky výsledkov testov vysvetľuje a navrhuje rôzne vylepšenia testov. Simulácia testov, ktoré autor vykonal, prebiehajú v sieťovom prostredí NS-2, o ktorom je známe, že je určený pre výskum a školstvo. Autor vo svojej práci podrobne analyzuje toto simulačné prostredie, najmä znalosti potrebné k práci s týmto prostredím. Správnosť vykonaných testov a funkčnosť protokolu Freeze TCP v simulačnom prostredí NS-2 autor dokazuje hodnotiacim testom podľa vzoru Oliviera Mehaniho, ktorého základné vlastnosti a priebeh opisuje vo svojej práci.
Key words:MANET, bezdrôtové systémy, TCP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited