Jul 20, 2019   12:18 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Graphical user interface for network simulator ns-2
Written by (author): Ing. Lukáš Humený
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Grafické rozhranie pre sieťový simulátor ns-2
Summary:Sieťový simulátor ns-2 patrí medzi najrozšírenejšie simulátory v akademickom prostredí. Poskytuje rozsiahle možnosti simulácie a nastavení sieťovej prevádzky, ktoré sa vytvárajú pomocou jazyka Tcl a simulujú v príkazovom riadku. Takéto rozhranie je pre prácu začiatočníka náročné. Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť intuitívne grafické rozhranie určené pre bežného používateľa, ktorý nemá skúsenosti s programovaním a potrebuje získať výsledky v krátkom čase. Naša aplikácia GUIns2 kompletne zastupuje časť tvorby zdrojového kódu návrhu topológie a simuláciu v príkazovom riadku. Taktiež zamedzuje vytváraniu syntaktických chýb. Okrem toho pridáva ďalšiu funkcionalitu v podobe analýzy výsledkov. Získané výstupy je možné zobraziť v grafoch, tabuľkách alebo textovo. V tejto práci je popísaný postup práce s nástrojom GUIns2, názorné príklady, poskytnuté zdrojové kódy pre ďalšie rozširovanie a prehľadná používateľská príručka.
Key words:ns-2, grafické rozhranie, simulácia, qt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited