Jul 24, 2019   6:15 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application for mobile platform
Written by (author): Ing. Tomáš Petrík
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia pre mobilnú platformu
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá aplikáciou pre mobilnú platformu Android. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť Android aplikáciu, ktorá mala umožniť prepojenie medzi používateľmi a umožniť im tak zdieľať zážitky a trasy medzi sebou. Aplikácia mala poskytnúť používateľovi jednoduché rozhranie, pomocou ktorého si môže zaznamenávať a spätne si prezerať trasy a zážitky ktoré zaznamenal. Používateľ mal mať možnosť rovnako si zobrazovať štatistiky trás na mape a grafe. Výsledkom práce je aplikácia pre cyklistov, ktorá bola navrhnutá na základe zistených požiadaviek. Tieto požiadavky vznikli z výsledku analýzy v ktorej sa odhalili nedostatky aplikácií s rovnakým zámerom. Aplikácia umožňuje zaznamenávať trasy a zdieľať polohu účastníka pomocou GPS modulu. Kľúčovou záležitosťou tejto aplikácie je sieťové rozšírenie, ktoré zahŕňa pozvánkový systém, systém skupín, oboznamovanie používateľov o novinkách zasielaním upozornení pomocou GCM služby, viditeľnosť účastníkov na mape a zdieľanie trás alebo zážitkov. Aplikácia rieši inteligentným spôsobom aj spotrebu pri prenose dát a vytvára pohodlie pre používateľa, ktorý môže používať aplikáciu aj v prípade internetového výpadku. V závere tejto práce sa uskutočnilo testovanie pozostávajúce z navrhnutých testov u ktorých výsledok dopadol zakaždým podľa očakávania.
Key words:Aplikácia, Android, Mobil

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited