Jul 18, 2019   6:30 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Security of domain name system
Written by (author): Bc. Henrich Trabelssie
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Dušan Bernát, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť systému doménových mien DNS
Summary:Bakalárska práca obsahuje analýzu systému DNS ako takého, čo zahŕňa opis spôsobu prekladania doménových mien, popis typov DNS serverov, štruktúru a typy viet RR. Rovnako popisuje samotný DNS protokol, typy DNS správ, ich sekcie a polia. Analyzovaná bola aj bezpečnosť systému DNS, jednotlivé typy útokov na DNS systém spolu s grafickým znázornením útokov pomocou animácií a popisom obrany voči ním. Práca sa zaoberá aj zabezpečeným protokolom DNSsec, novými záznamami protokolu DNSsec, princípmi jeho fungovania a zraniteľnosťami protokolu DNSsec. V práci je popísaný návrh a implementácia webového vzdelávacieho portálu a experimentálneho programu. Webový vzdelávací portál bol realizovaný za pomoci systému Moodle. Experimentálny program vytvorený v jazyku C# umožňuje realizáciu útokov voči systému DNS. V práci sa nachádza podrobný popis overenia správnosti fungovania experimentálneho programu. V bakalárskej práci je rovnako popísané akým, spôsobom možno konfigurovať DNS servery typu BIND9.
Key words:DNS, bezpečnosť, útoky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited