Jul 17, 2019   6:27 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Protocol TCP in Wireless Systems
Written by (author): Ing. Peter Vranec
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Roman Broniš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Protokol TCP v bezdrôtových systémoch
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním správania konkrétnej modifikácie TCP protokolu v bezdrôtových systémoch. Tiež sa zaoberá aj porovnaním vybranej modifikácie s inými modifikáciami TCP protokolu. Porovnávanie bolo realizované na základe výsledkov simulácií. Simulácie prebiehali v simulačnom nástroji ns2. Práca sa taktiež podrobne zaoberá ako protokol TCP pracuje a podrobne opisuje vlastnosti protokolu. V práci sú bližšie opísané základné modifikácie protokolu TCP. Ťažiskom opisu týchto modifikácií bolo vysvetliť ako reagujú na zahltenie v sieti. V práci som analyzoval aj bezdrôtové systémy, uviedol som ich základné triedenie podľa rôznych kategórií a špecifikoval som ich základné vlastnosti. Zaoberal som sa aj bezdrôtovým systémom z fyzikálneho pohľadu, ako sa signály šíria priestorom a prečo a ako vzniká rušenie v prijímanom signály.
Key words:Selective TCP, bezdrôtové systémy, TCP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited