Jul 16, 2019   4:03 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:An analyzer of transport streams in DVB-S
Written by (author): Ing. Martin Hyben
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analyzátor transportných tokov v systéme DVB-S
Summary:Cieľom tejto práce je vytvoriť nástroj na analyzovanie transportných tokov v reálnom čase v prostredí digitálnej satelitnej televízie. Transportný tok predstavuje sofistikovaný spôsob zoskupenia viacerých multimediálnych prvkov do jedného toku s prihliadaním na obmedzenia satelitného prenosu signálu. Analyzoval som možnosti digitálneho príjmu cez satelit, následne som podrobne opísal štruktúru a obmedzenia transportných tokov používaných v spomínanom prostredí. V časti analýzy som sa venoval aj porovnaniu existujúcich softvérových riešení, ako aj dostupného hardvéru pre príjem satelitnej televízie. Podrobne som špecifikoval požiadavky, na základe ktorých som navrhol jadro analyzátora postavené na DirectShow architektúre, spolu s parsermi pre analýzu požadovaných údajov. Tiež som navrhol štruktúru pre uchovanie dát, ako aj vzhľad grafického rozhrania pre jednoduché ovládanie. Navrhnuté časti nástroja som implementoval a otestoval, čím som vytvoril komplexnú aplikáciu určenú pre analyzovanie transportných tokov.
Key words:transportný tok, DVB-S, analyzátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited