Jul 17, 2019   6:37 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application in HBB and DVB systems
Written by (author): Ing. Štefan Kováč
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:Ing. Roman Broniš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia v systémoch HBB a DVB
Summary:Táto práca je zameraná na systémy vysielania typu DVB (Digital Video Broadcasting) a HBB (Hybrid Broadcast Broadband), ktoré sú charakterizované vznikom nových technológií na prenos a spracovanie digitálneho signálu, pokrokom v oblasti kvality obrazu a zvuku a príchodom nových interaktívnych služieb. Ďalej sa venujem analýze štandardov a architektúr pre digitálne vysielanie prostredníctvom pozemného (DVB-T), káblového (DVB-C), satelitného (DVB-S) a mobilného (DVB-H) šírenia televízneho signálu. Opisujem proces tvorby digitálneho signálu a jeho zdrojové kódovanie podľa kompresných metód. V práci rozoberám konvergenciu oddelených systémov ako internet, televízia, telefónne a interaktívne služby do jedného spoločného prostredia, kedy medzi sebou komunikuje viac druhov platforiem. Sústredím sa na technológie ako je MHP (Multimedia Home Platform) a nový štandard HbbTV, ktorý kombinuje televízne vysielanie so širokopásmovým internetom a zjednocuje výrobcov prijímačov a vysielateľov s cieľom, poskytnúť čo najlepšie interaktívne služby. Ďalej sa venujem platforme Samsung SMART TV pre ktorú som implementoval aplikáciu Programový Sprievodca. Účelom aplikácie je správa informácií o televíznom programe na obrazovke inteligentného televízora. Ide o vylepšenie myšlienky elektronického programového sprievodcu (EPG). Aplikácia poskytuje týždenný program pre viaceré televízne stanice s rozsiahlymi informáciami o daných filmoch, seriáloch a reláciách. Aplikácia obsahuje možnosť hľadania v televíznom programe podľa zvoleného kľúčového slova.
Key words:DVB, HbbTV, Smart TV, EPG

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited