21. 9. 2020  12:18 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Školárová, PhD.
Identifikačné číslo: 19206
Univerzitný e-mail: qskolarova [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
Záverečná práca
     
Projekty     Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch
Autor:
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá riadením kariéry zamestnancov a jej cieleným využívaním pri riadení podniku. Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo na základe teoretických východísk a výsledkov z analýzy podloženej dotazníkmi navrhnúť metodiku riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch. Prínosom dizertačnej práce je teoretické rozpracovanie a zhrnutie problematiky a poznatkov z riadenia kariéry zamestnancov do ucelenej podoby a následné praktické spracovanie poznatkov do komplexného návrhu metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch. Zostavením návrhu riadenia kariéry zamestnancov bol splnený cieľ dizertačnej práce.
Kľúčové slová:Smery kariéry, Kariérne kotvy, Riadenie kariéry

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene