7. 7. 2020  11:10 Oliver
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Identifikační číslo: 1923
Univerzitní e-mail: juraj.packa [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     
     
Závěrečná práce     Publikace
     
Orgány     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
DEGRADÁCIA VLASTNOSTÍ ELEKTROIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV A MOŽNOSTI ICH DIAGNOSTIKY
Autor:
Pracoviště:
Oponent 1:
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
DEGRADÁCIA VLASTNOSTÍ ELEKTROIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV A MOŽNOSTI ICH DIAGNOSTIKY
Abstrakt:
Elektroizolačné materiály sú neoddeliteľnou súčasťou väčšiny dostupných elektrických a energetických zariadení. Svojimi vlastnosťami zabezpečujú nielen funkčnosť a bezporuchovosť prevádzky, ale aj samotnú bezpečnosť elektrických zariadení. Vlastnosti elektroizolačných materiálov podliehajú zmenám spôsobenými rôznymi faktormi a namáhaniami. Všeobecný trend predlžovania životnosti jednotlivých elektrických zariadení ako aj veľkých technologických celkov nad ich projektovanú životnosť robí z diagnostiky spomínaných zmien dlhodobo vysoko aktuálnu tému. Predložená habilitačná práca mapuje vybranú časť práce v oblasti elektroizolačných materiálov a ich diagnostiky, ktorej sa dlhodobo venujeme na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky. Kvôli rozmanitosti a pomerne veľkej tematickej šírkeje prácaspracovaná formou výberu publikovaných článkov s príslušným uvedením do problematiky a komentármi k jednotlivým publikáciám. Najpodstatnejšia časť práce sa zaoberá problematikou degradácie káblov najmä s PVC izoláciou a aplikovaním tak štandardných ako aj menej obvyklých diagnostických metód. Z iných typov izolácií sú tu uvedené vybrané výsledky z pôsobenia degradačných faktorov (najmä vlhkosti a vody) na izoláciu bezhalogénových káblova káblov určených pre fotovoltické aplikácie. Aplikácia metódy zotavených napätí je prezentovaná na keramike izolátora ako vhodná diagnostická metóda, ktorábola úspešne aplikovanáajna kábloch s PVC izoláciou. Ďalšia časť práce je venovaná elektroizolačným materiálom používaných vo fotovoltike na ochranu fotovoltických článkov a panelov - púzdriacim materiálom. Degradácia ich vlastností počas prevádzky významným spôsobomvplýva na ekonomickú návratnosť spôsobenú znížením produkovaného výkonu a skrátením ich životnosti.
Klíčová slova:
zrýchlené starnutie, degradačné faktory, elektroizolačné systémy, púzdriace materiály, diagnostika

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně