Jun 18, 2019   3:08 p.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Identification number: 1933
University e-mail: peter.farkas [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ida Bakšová
Vytvorenie webových stránok vhodných pre pedagogické účely a publikovanie vedeckých výsledkov
May 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Banás
Aplikácia bezdrôtovej technológie
May 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Belačič
Kódovanie a dekódovanie dvojrozmerných translačných kódov
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Belačič
Kódovanie a dekódovanie dvojrozmerných translačných kódov
May 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mário Benčík
Analysis of packet broadcast technique based on polar codes
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šimon Bugár
Lineárne kódovanie v sieti
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Bugár
Proposal of New Modified Approach of Data Handling for Information Storing
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Šimon Bugár
Techniky opravy serverov v dátových centrách
May 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bundil
Algoritmus typu „šírenia konsenzu“ v bezdrôtovej senzorovej sieti
May 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Bundil
Kódovanie LDPC kódov
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ceľuch
Tvorba sieťového portálu pre elektronický výučbový systém
May 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Cibuľa
Analýza vybraných ARQ stratégií
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Cibuľa
Soft Decoding Analysis of a Selected Error Control Code
May 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Čechvala
Detekcia chrápania pomocou mobilných terminálov s OS Android
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Čechvala
Simulácia priepustnosti techník pre viacbodovú komunikáciu
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Čierťažský
Štúdia súčasných technológií prístupu na Internet na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD.
Aplikácia dvojrozmerných signatúr v mobilných bezdrôtových systémoch
May 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD.
Komplementárne kódy
September 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD.
Komplementárne kódy
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Debnár
Elektronický systém pre výučbu senzorových sietí
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ján Doboš
Konštrukcie samoopravných kódov nad GF(q)
May 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Ďurajka
Analýza praktického využita komplementárnych postupností
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Fecurka
Graphical Representation and Construction of Codes for Data Repair
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Fedor
Prostriedky na simuláciu elektronických obvodov a systémov
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Fízeľ
Hľadanie a testovanie nových signatúr pre systémy MC CDMA
May 2007Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Fízeľ
Konštrukcia kódov
August 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lukáš Gdovin
Analysis of Erasure Correcting Codes
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Grochová
Analýza sledov v mriežke charakterizujúcej kanál s obmedzeniami
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Guzmický
Porovnanie algoritmov pre dekódovanie LDPC kódov
May 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDTWritten by (author): B.Sc. Enis Hajdari
Topological interference alignment in partially connected networks 5G
May 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Hajdu
Štúdia možností začlenenia vybraných senzorov do senzorových sietí
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Halčin
Bezdrôtové senzorové siete
May 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Halčin
Sieťové kódovanie
May 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hirner, PhD.
Štúdia možností využitia kódov LDPC na nerovnomernú ochranu telemetrickej informácie proti chybám v bezdrôtových senzorových sieťach
May 2008Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marián Hlavatý
Simulácia prenosových techník
May 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Hornáček
Samoopravné kódovanie v sieti
May 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Hornáček
Simulácie nových prístupových metód typu ALOHA
May 2020Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hornáček
Support Tool for Study of Network Coding
May 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Roman Horvát
Product codes for data recovery
May 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Hruška
Kódovanie v sieti
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Matúš Hruška
Testovanie bezdrôtového systému
May 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Hrúz
Moderné spôsoby samoopravného kódovania vhodné pre ochranu paketov
May 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hujsi
Aplikácia typu Android pre uľahčenie komunikácie pomocou textových správ
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Husák
Realizácia programového systému pre hľadanie lineárnych blokových kódov
May 2007Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Chňupa
Tables for selected Network Codes
May 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Chňupa
Translačné kódy so samoopravnými vlastnosťami
May 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Jalovecký
Viterbi Algorithm Adaptation for Comparison of Sequences
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Janošov
Konštrukcie nových lineárnych binárnych blokových kódov kontrolujúcich chyby
May 2007Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Janvars, PhD.
Contribution to the decoding algorithms of error correcting codes
May 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tamás Kántor
Aplikácia faktor-grafov na dekódovanie kódov kontrolujúcich chyby
May 2008Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kaššovic
Analýza a syntéza energetických signálov
May 2009Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kaššovic
Simulátor pre analýzu protokolov
May 2007Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jozef Kenyeres, PhD.
Nové techniky podporujúce komunikáciu v bezdrôtových senzorových sieťach
August 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jozef Kenyeres, PhD.
Nové techniky podporujúce komunikáciu v bezdrôtových senzorových sieťach
May 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Kenyeres, PhD.
Realizácia experimentálnej aplikácie bezdrôtovou senzorovou sieťou Crossbow určená pre výučbu
May 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Kenyeres, PhD.
Realizácia vzdelávacích podkladov pre oblasť bezdrôtových senzorových sietí použiteľných pri individuálnom štúdiu
May 2007Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Miloš Kosterec
Grafické vyjadrenia generujúcich a kontrolných matíc lineárnych blokových kódov a vzťahy medzi nimi
May 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Kulík
Potláčanie medzibunkovej interferencie
June 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Kusenda
Sofistikované metódy získavania informácie zo signálov
May 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kušnierik
Lineárne kódovanie v sieti
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Kušnierik
Náhodné kódovanie v sieti
May 2018Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Kyselica
Návrh a simulácia protokolu pre čiastočne prepojené bezdrôtové siete
May 2017Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Lapin, PhD.
Analýza možností využita komplementárnych postupností v radarovej technike
May 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ivan Lapin, PhD.
Návrh a analýza komunikačného systému využívajúceho dvojrozmerné úplne komplementárne kódy
May 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Leščinská
Konštrukcia nových transkontrolných kódov
May 2017Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Leščinská
Testovanie vlastností kódov typu RLL
May 2015Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Lőrinc
Využitie faktor-grafov
May 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Macejko
Analysis of Shortened and Punctured Error Control Codes
May 2018Displaying the final thesis
69.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Peter Macejko
Modification and analisys of selected codes
May 2021Displaying the final thesis
70.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michal Majdán
Design and analysis of modified packet broadcast technique based on nonbinary codes
May 2019Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomír Majchrák
Experiment s bezdrôtovou senzorovou sieťou Crossbow
May 2009Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Slavomír Majchrák
Realizácia www-výučbového systému pre oblasť bezdrôtových senzorových sietí
May 2007Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Matějovský
Návrh scenárov pre aplikácie bezdrôtových senzorových sietí
May 2007Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Matějovský
Štúdia vybranej aplikácie bezdrôtovej senzorovej siete
May 2009Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Matula
Návrh a realizácia osobnej a pracovnej www stránky vysokoškolského pedagóga
May 2011Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Meluch
Analýza kódovania a dekódovania vybraných samoopravných kódov
May 2017Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Meluch
Návrh a testovanie metódy zisťovania autorstva záznamov
May 2015Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mihalovič
Experiment s bezdrôtovou senzorovou sieťou
May 2009Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Mihalovič
Realizácia elektronických programov vzdelávania pre oblasť bezdrôtových senzorových sietí
May 2007Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Miklošík
Konštrukcia samoopravných kódov pre priemyselné aplikácie
May 2011Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Mrváň
Kódovacie techniky pre znižovanie dynamiky OFDM
May 2013Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Nagy
Analýza dekódovania typu turbo
May 2011Displaying the final thesis
83.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Karol Nagy
Kódovanie a prenos údajov v sieťach
September 2014Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karol Nagy
Náhodné výpočty
May 2009Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Nevidzan
Štúdia OFDM
May 2012Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Palanský
Konštrukcie nových lineárnych nedvojkových blokových kódov kontrolujúcich chyby
May 2007Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Návrh komunikačného systému na platforme typu SDR: Využitie redundancie OFDM systému
July 2010Displaying the final thesis
88.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Piekov
Komplementárne kódy
September 2015Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Puchrík
Simulačné testovanie prenosovej techniky určenej na prenos z jedného bodu do viaceých bodov
May 2012Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Boris Puterka
Simulácia vybraných problémov zarovnávania interferencie v bezdrôtových sieťach
May 2015Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Rafajdus
Prenos videosignálov
May 2015Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Rafajdus
Uvedenie satelitného prijímača do funkčného stavu
May 2012Displaying the final thesis
93.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lukáš Rajkovič
Generator matrices analysis of Polar codes
May 2019Displaying the final thesis
94.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Ing. Andrej Ralbovský
Simulácie moderných komunikačných systémov
May 2019Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Repová
Konštrukcia lineárnych blokových kódov
May 2010Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Repová
Konštrukcia lineárnych blokových kódov nad konečnými poliami
May 2008Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Staroň
Analýza metód zarovnávania interferencie
May 2017Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Staroň
Štúdium konfliktov pri zarovnávaní interferencie
May 2015Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Šajban
Realizácia e-výučbových programov pre oblasť bezdrôtových senzorových sietí
May 2007Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Šajban
Vytvorenie bezdrôtovej senzorovej siete pre výučbové účely
May 2009Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Štajger
Distribuované algoritmy pre bezdrôtové senzorové siete
May 2011Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Tokárová
Forenzické skúmanie umeleckých diel pomocou kompakčných metód
May 2015Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Tokárová
Konštrukcia a testovanie nových kódov pre záchranu dát
May 2017Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Tomeček
Sieťové kódovanie
May 2008Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Turiak
Programová realizácia experimentov CORDIC
May 2009Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Turiak
Štúdia možnosti realizácie rýchleho dekodéra turbokódu
May 2011Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Vanek
Dekódovanie kódov LDPC vybranými metódami
May 2008Displaying the final thesis
108.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miroslav Vanek
Kódovanie a dekódovanie LDPC kódov
June 2014Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Vejmelka
Realizácia výukového systému pre oblasť bezpečnosti bezdrôtových senzorových sietí
May 2008Displaying the final thesis
110.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Viktória Vertaľová
Parity check matrices analysis of LDPC codes
May 2019Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ahmad Yassine, PhD.
One Hybrid ARQ for Broadcasting or Multicasting in Wireless Erasure Channel.
May 2011Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Zacharda
Network Coding
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress