24. 10. 2020  14:05 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Identifikačné číslo: 1934
Univerzitný e-mail: vladimir.necas [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Riaditeľ - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty          Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce     Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miloš Bajan
Minoritné aktinoidy vo vyhorenom jadrovom palive
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Bajan
Optimalizácia palivovej kazety pre vysoký výkon reaktora VVER-440
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Balážik
Príprava vyraďovania v období ukončovania prevádzky
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Balážik
Príprava vyraďovania v období ukončovania prevádzky jadrovej elektrárne
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Dana Barátová
Hlbinné ukladanie jadrového odpadu a jeho vplyv na životné prostredie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dana Barátová
Modelovanie migrácie rádionuklidov z hlbinného úložiska využitím výpočtového prostriedku GoldSim
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Dávid Bednár
Inovatívne využitie gamaspektrometrie pri rádiologickej charakterizácii
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Bezák, PhD.
Algoritmizácia demontáže, dekontaminácie stavebných povrchov a demolácie v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jozef Bokor, PhD.
Polovodičový detektor pre diagnostiku horúcej plazmy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Bokor, PhD.
Štúdium vplyvu neutrónového a gama žiarenia na polovodičové detektory
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Juraj Breza, PhD.
Inovačné jadrové palivové cykly a ich aplikácia v ľahkovodných reaktoroch.
august 2010Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Cibuľa
Hodnotenie bezpečnosti ukladania veľmi nízkoaktívnych RAO
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Cibuľa
Hodnotenie parametrov úložného systému pre ukladanie zemín kontaminovaných rádionuklidmi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Čerba, PhD.
Jadrová energia v budúcej energetike Slovenska
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Štefan Čerba, PhD.
Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Čudrnák
Minimalizácia nerovnomernosti výkonu v palivovej kazete reaktora VVER-440 s gadolíniom
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Pavol Čudrnák
Palivová kazeta pre vysoký výkon ľahkovodných reaktorov
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Pavol Čudrnák
Palivová kazeta s vyhorievajúcim absorbátorom pre pokročilé ľahkovodné reaktory
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Čudrnák
Palivové kazety pre tóriový palivový cyklus reaktora VVER-440
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Čudrnák
Vplyv energetického spektra neutrónov na izotopické zloženie vyhoreného jadrového paliva
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Čudrnák
Vplyv energetického spektra neutrónov na nuklidové zloženie vyhoreného jadrového paliva
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Danáč
Hodnotenie radiačného vplyvu úložiska RAO na obyvateľstvo v okolí špecifických zložiek biosféry
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Bc. Dušan Daniška
Informačno-komunikačné technológie (IoT) ako súčasť integrovaného manažérskeho systému v jadrovej energetike
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Dechet
Analýza materiálového toku v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky s dôrazom na manažment nekontaminovaných odpadov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Dobroňová
Určenie zmien nuklidového zloženia jadrového paliva reaktora VVER 440/213 v závislosti od reálnej prevádzkovej histórie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dorota Flamíková
Kontajner pre dlhodobé suché skladovanie vyhoreného jadrového paliva typu CASTOR 440/84M a možnosti jeho využitia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Dorota Flamíková
Tvorba referenčnej biosféry pre účely hodnotenia dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bronislava Gelušiaková
Polovodičové detektory ionizujúceho žiarenia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Harsányi
Analýza procesu demontáže veľkých komponentov v rámci vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Harsányi
Externé ožiarenie pracovníkov počas procesu demontáže šachty reaktora typu VVER-440
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Hornáček, PhD.
Hodnotenie scenárov nakladania s materiálmi a odpadmi z procesu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Martin Hornáček, PhD.
Metodika hodnotenia vyraďovania veľkých komponentov jadrových elektrární z prevádzky.
júl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Martin Hornáček, PhD.
Metodika hodnotenia vyraďovania veľkých komponentov jadrových elektrární z prevádzky.
júl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Hornáček, PhD.
Vplyv rádiologických parametrov na výstupné charakteristiky procesu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Hrnčíř
Vplyv rozdielnych prevádzkových podmienok na izotopické zloženie vyhoreného jadrového paliva
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Hrnčíř
Výpočet rozloženia výkonu palivovej kazety MOX plynom chladeného rýchleho reaktora kódom MCNPX v závislosti od hĺbky vyhorenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Hrnčíř, PhD.
Podmienené uvoľňovanie materiálov z vyraďovania JE s následným využitím v tunelových konštrukciách
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Hrnčíř, PhD.
Vplyv vyraďovania jadrových zariadení na životné prostredie s dôrazom na uvoľňovanie materiálov z vyraďovania
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Jesenič
Dlhodobé skladovanie vyhoreného jadrového paliva a vplyv typu medziskladu na radiačnú situáciu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Jesenič
Hodnotenie radiačnej situácie v suchom medzisklade vyhoreného jadrového paliva
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Martin Jesenič
Ukladacie kontajnery vyhoreného jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov neuložiteľných v povrchovom úložisku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Juhár
Hodnotenie dávkového zaťaženia pracovníkov počas demontáže vybraných komponentov v procese vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Juhár
Uvoľňovanie nízkoaktívnych materiálov vzniknutých pri vyraďovaní jadrových elektrární do životného prostredia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Mgr. Katarína Kaprinayová
Využitie metódy Monte Carlo pre výpočet hustoty toku neutrónov v aktívnej zóne reaktora JE V-1
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: RNDr. Katarína Klučárová
Prúdenie chladiva v palivovej kazete
február 2013
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Matúš Kolarčík
Nové metódy a postupy v dozimetrii ionizujúceho žiarenia
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Krajčovič
Hodnotenie dávkovej záťaže pracovníkov zariadenia na fixáciu kalov - ZFK pomocou výpočtového kódu Visiplan 3D Alara
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matej Krajčovič
Izotop uhlíka C-14 v materiáloch vyraďovaných jadrových zariadení
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Krampl
Polovodičové detektory rýchlych neutrónov vo vysokoteplotnej plazme na báze GaAs
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Milan Ladzianský, PhD.
Vplyv neutrónového poškodenia na vlastnosti semiizolačných GaAs detektorov
január 2009Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Launer
Hodnotenie demontáže tlakovej nádoby reaktora v procese vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky z pohľadu externého ožiarenia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Martin Launer
Rádiologické modely ukladania vyhoreného jadrového paliva do geologického úložiska
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Martin Lištjak, PhD.
Rádiologická charakterizácia betónových povrchov pri vyraďovaní jadrových zariadení
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Lűley, PhD.
Výpočtové stanovovanie parametrov vyraďovania a zdroje neurčitostí
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Makovník
Štúdium vlastností semiizolačného GaAs detektora rtg. Žiarenia pre digitálnu rádiografiu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Mašír
Jadrové palivo pre tepelné a rýchle reaktory
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Melichárek
Zdokonalenie súčasnej palivovej kazety pre vysoký výkon reaktora VVER-440
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Okkel
Finančné aspekty vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Okkel
Príprava vyraďovacieho projektu jadrového zariadenia
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. František Ondra, PhD.
Metódy riadenia nepresností vo výpočtovom stanovovaní parametrov vyraďovania
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Pavol Pajerský
Hodnotenie vplyvu opätovného využitia podmienene uvoľnenej betónovej sutiny z vyraďovania JE na obyvateľstvo a ŽP z dlhodobého hľadiska
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavol Pajerský
Radiačné zaťaženie pracovníkov počas spracovania RAO vysokotlakovým lisovaním
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Pánik, PhD.
Hodnotenie dávkovej záťaže pracovníkov spôsobenej upravenými rádioaktívnymi odpadmi
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Pánik, PhD.
Metodika hodnotenia vplyvu materiálov podmienene uvoľnených z jadrového zariadenia na životné prostredie z dlhodobého hľadiska
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Pánik, PhD.
Vývoj cien jadrového paliva a aplikácia výpočtového kódu DESAE na jadrové zairadenia
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Polakovič
Stanovenie zostatkového tepla vo vyhorenom jadrovom palive Gd-II
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Polakovič
Stanovenie zvyškového tepla vo vyhorenom jadrovom palive reaktorov VVER-440
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Roman Prechtl
MOSFET štruktúra ako dozimeter dávky
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Rampašek
Fyzikálne a termodynamické vlastnosti fluoridových solí
december 2005
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Sačková
Analýzy teplotného poľa v palivovom prútiku
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miriama Sačková
Využitie tóriového jadrového paliva v reaktoroch VVER-440
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Salaj
Porovnanie palivových kaziet s vyhorievajúcim gadolíniovým absorbátorom využívaných v ľahkovodných reaktoroch
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Salaj
Porovnanie výpočtov palivových kaziet s vyhorievajúcim gadolíniovým absorbátorom v kódoch SCALE a MCNP
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Alojz Slaninka, PhD.
Využitie inovatívnych detekčných systémov pri vyraďovaní jadrových zariadení
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrej Slimák, PhD.
Nakladanie s materiálmi vzniknutými v procese vyraďovania jadrových zariadení
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Slimák, PhD.
Optimalizácia vybraných scenárov manipulácie s VBK počas doby ich skladovania v areáli jadrového zariadenia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrej Slimák, PhD.
Pretavovanie kontaminovaných kovových materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
júl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Smolko
Vplyv vykonávania technologických činností v procese vyraďovania na dávkovú záťaž pracovníkov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Smolko
Využitie podmienene uvoľneného materiálu vzniknutého pri vyraďovaní jadrového zariadenia pri výstavbe protipovodňových bariér
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Roman Strážovec, PhD.
Výskum a vývoj inovatívnych technológií pre spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych materiálov a ich vplyv na životné prostredie
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Branislav Stríbrnský
Hodnotenie bezpečnosti hlbinného úložiska pre vyhorené jadrové palivo
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Sychra
Návrh optimalizačných opatrení pre proces pretavovania rádioaktívnych kovov z rádiologického hľadiska
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Sychra
Technologické postupy spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Šalát
Detektor žiarenia na báze semiizolačného GaAs pre diagnostiku horúcej plazmy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Denis Tkačov
Non-standard waste management during decommissioning of NPP affected by heavy accident
február 2014
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Tomaškovič
Zvyškový tepelný výkon vyhorenej palivovej kazety a jeho meranie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sebastián Valach
Tóriový jadrový reaktor
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Sebastián Valach
Využitie tóriového jadrového paliva v podmienkach aktívnej zóny reaktora VVER-440
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Jiřina Vitázková, PhD.
METHODOLOGY OF COMMON RISK TARGET ASSESSMENT AND QUANTIFICATION BASED ON IAEA INES SCALE FOR SEVERE ACCIDENTS OF NUCLEAR POWER PLANTS
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Matej Zachar, PhD.
Vývoj metodiky pre zvýšenie efektívnosti výpočtového hodnotenia procesu nakladania s materiálmi z vyraďovania jadrových zariadení
január 2011
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Radoslav Zajac, PhD.
Transmutácia ťažkých nuklidov v tepelných a rýchlych reaktoroch
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná