Aug 20, 2019   8:43 p.m. Anabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Galbavý
Identification number: 1936
University e-mail: qgalbavy [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Babinec
Editor dopravných udalostí v prostredí webovej mapy
June 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Baláž
Použitie multiagentového systému pri tvorbe univerzitného rozvrhu
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Balocký
Mimonemocničné monitorovanie zdravotného stavu pacientov
May 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jakub Baloga
Použitie multiagentových systémov pre riešenie rozvrhového problému
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Beňo
Multimediálne informácie v regionálnom IS
June 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Boccalini Jalcová
Využitie multiagentového prostredia na podporu tvorby rozvrhov
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Brutenič
Systém pre správu webových stránok - používateľ
May 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Černý
Použitie nástrojov eLearningu pri príprave, vytváraní a úpravách rozvrhov
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Číž
Overenie možností použitia nástrojov na podporu vzdelávania pri príprave, vytváraní a úpravách rozvrhov
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Dávid
Multimediálne informácie v regionálnom IS
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Dávid
Prepojenie GPS s dopravnými informačnými systémami
December 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Drahoš
Podpora tvorby rozvrhu a vykonávania skúšok
May 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dupaľ
Podpora tvorby rozvrhov v multiagentovom prostredí
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Franta
Editor dopravných udalostí v prostredí webovej mapy
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Július German
Systém na podporu tvorby semestrálnych rozvrhov
June 2007Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Gomola
Expertný systém na manažment rizík
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Herbst
Vplyv krízových situácií na semestrálny rozvrh
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Hlavenka
Navrhnutie experimentálneho expertného systému pre analýzu a riadenie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Holák
Multiagentové prostredie pre podporu tvorby rozvrhov
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Jakubec
Získavanie a využívanie doplňujúcich informácií pri tvorbe rozvrhov
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Jurík
Overenie možností použitia nástrojov na podporu vzdelávania pri príprave, vytváraní a úpravách rozvrhov
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Kislan
Použitie nástrojov systémového inžinierstva pri tvorbe rozvrhov
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Koperdák
Využitie GIS vo vizualizácií hydrologických dát
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kosmeľ
Možnosti automatizácie normalizačného procesu databázy
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Košťál
Podpora efektívnej práce s multimediálnymi informáciami
December 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Kušnír
Získavanie doplňujúcich informácií pre tvorbu univerzitných rozvrhov
May 2008Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Lamoš
Použitie multimediálnych informácií v dopravných informačných systémoch
December 2008Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Lukáč
Podpora tvorby rozvrhu a vykonávania semestrálnych rozvrhov
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Lukeš
Multiagentový systém na sledovanie obmedzení pri tvorbe rozvrhov
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Lukeš
Použitie nástrojov systémového inžinierstva pri tvorbe rozvrhov
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Macho
Modelovanie a vizualizácia hydrologických dát pomocou GIS
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Majzúnová
Systém na podporu tvorby rozvrhu a vykonávania skúšok
June 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Makšin
Overenie možností použitia nástrojov na podporu vzdelávania pri príprave, vytváraní a úpravách rozvrhov
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Maláč
Systém na podporu tvorby optimalizovaných skúškových rozvrhov
June 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Marcin
Použitie nástrojov eLearningu pri príprave, vytváraní a úpravách rozvrhov
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Marek Marcinka
Systém na podporu tvorby skúškových rozvrhov
May 2008Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Martinka
Použitie agentov na sledovanie obmedzení v multiagentovom systéme pre tvorbu rozvrhov
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mikuška
Podpora tvorby rozvrhov v multiagentovom prostredí
May 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Mikuška
Systém na podporu semestrálnych rozvrhov
June 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Miloňová
Spracovanie informácií v dopravných informačných systémoch
May 2010Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Ondáč
Dátová integrácia v podnikovom prostredí
December 2008Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Ondrejkovič
Použitie nástrojov eLearningu pri príprave, vytváraní a úpravách rozvrhov
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Pečík
Agenty v multiagentovom prostredí pre tvorbu rozvrhov
May 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Pečík
Plánovaná replikácia údajov medzi databázovými systémami
May 2010Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Piňák
Podpora tvorby rozvrhov v multiagentovom prostredí
May 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Poláková
Použitie multimediálnych informácií v dopravných informačných systémoch
May 2010Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eduard Pribula
Riešenie problému tvorby rozvrhov metódami spĺňania ohraničení
May 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viliam Repáň
Systém na podporu tvorby optimalizovaných semestrálnych rozvrhov
May 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Slamka
Podpora tvorby rozvrhov nástrojmi systémového inžinierstva
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Susedík
Nástroj pre aktualizáciu mapy cestnej siete
May 2010Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Ščibrany
Multimediálne informácie v regionálnom IS
May 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Škvarenina
Riešenie problému tvorby rozvrhu ako distribuovaného fuzzy problému s ohraničeniami v multiagentovom systéme
May 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Šupina
Získavanie a využívanie doplňujúcich informácií pri tvorbe rozvrhov
May 2008Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriel Tekeľ
Výučbové nástroje pre relačné a objektové databázy
May 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Tuška
Podpora tvorby rozvrhu a vykonávania semestrálnych rozvrhov
May 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudovit Ubreži
Využitie bezpečnostných mechanizmov databázových prostredí v informačných systémoch
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stanislav Valachovič
Systém na podporu tvorby rozvrhu a vykonávania skúšok
May 2009Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vojtech Villaris
Automatizácia analýzy a riadenia rizík pre informačnú bezpečnosť využitím umelých neurónových sietí
May 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Zeman
GIS pre podporu turizmu v obciach a regiónoch
May 2009Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudmila Zembuchová
Použitie nástrojov systémového inžinierstva pri tvorbe rozvrhov
June 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress