27. 6. 2019  9:00 Ladislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identifikačné číslo: 19372
Univerzitný e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Bartalošová
Dynamika rastu izolátov Escherichia coli
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Benčičová
Antimikrobiálna aktivita baktérií mliečneho kysnutia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Beranová
Výskyt rezistentných stafylokokov v potravinách
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Diničová
Charakterizácia mikroflóry bryndze
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Duchovičová
Charakterizácia mikroflóry surového mlieka z mliečnych automatov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Ferenčíková
Dynamika rastu Staphylococcus aureus v závislosti od faktorov prostredia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Ferenčíková
Prežívanie Staphylococcus aureus a Escherichia coli v syroch vyrábaných zo surového mlieka
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Györiová
Vzťahy medzi potenciálne patogénnymi mikroorganizmami a environmentálnymi faktormi
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriana Havlíková, PhD.
Kvantitatívna analýza vplyvu faktorov prostredia na rast Staphylococcus aureus
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Horváthová
Dynamika rastu izolátov Staphylococcus aureus z mliečnych produktov a prieskum tvorby enterotoxínov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Róbert Jurenka
Kvantitatívna analýza obsahu kyslomliečnych baktérií v jogurtoch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Jurinová
Schopnosť izolátov S. aureus tvoriť biofilm v závislosti od faktorov prostredia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Jurinová
Výskyt baktérií mliečneho kysnutia v parených syroch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kaiserová
Prevalencia výskytu rezistentných izolátov Staphylococcus aureus v odpadových vodách a stabilizovaných kaloch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Kaiserová
Výskyt Staphylococcus aureus v odpadových vodách a kaloch
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľudmila Kluková, PhD.
Selekcia baktérií mliečneho kysnutia a kvasiniek za účelom zlepšenia technologických vlastností kvasov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Kočiš-Kovaľ
Dynamika rastu Escherichia coli v závislosti od teploty a koncentrácie NaCl
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Kočiš-Kovaľ
Výskyt mikroorganizmov v balených minerálnych vodách
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karolína Kvočiková
Dynamika rastu izolátov S. aureus
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Mančušková, PhD.
Kvantifikácia rastu Lactobacillus acidophilus NCFM (Howaru Dophilus)
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Markechová
Mikrobiálna kvalita odpadových vôd
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Matúšová
Antimikrobiálne vlastnosti rakytníka rašetliakového
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Michalová
Antimikrobiálna aktivita cesnaku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Michalová
Hodnotenie inhibičného potenciálu vybraných syntetických a prírodných zdrojov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dáša Olšová
Identifikácia kyslomliečnych baktérií v bryndzi pomocou kultivačných metód.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcela Panáčková
Antimikrobiálne vlastnosti kapucínky väčšej
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Prágerová
Mikrobiologická kvalita parených syrov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Rosskopf
Analýza vplyvu faktorov prostredia na rast Escherichia coli
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Šilhár
Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických parametrov syrov z obchodnej siete
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Petra Šipošová
Microbiological and technological aspects of traditional cheeses
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Šipošová
Vplyv NaCl na dynamiku rastu vybraných mikroorganizmov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karla Urgelová
Termorezistencia Staphylococcus aureus
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karla Urgelová
Termorezistencia Staphylococcus aureus
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Vanca
Antimikrobiálna aktivita bakteriocínov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Vrábová
Tvorba stafylokokového enterotoxínu D v závislosti od faktorov prostredia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Vrábová
Výskyt stafylokokov a enterokokov v parených syroch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Zelmanová
Termorezistencia izolátov Staphylococcus aureus a Escherichia coli
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná