Jun 19, 2019   11:30 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Characterization of microflora of raw milk from dairy vending machines
Written by (author): Bc. Veronika Duchovičová
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Fraňo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia mikroflóry surového mlieka z mliečnych automatov
Summary:Predkladaná bakalárska práca pojednáva o legislatívnych, hygienických a zdravotných požiadavkách na surové kravské mlieko. Teoretická časť sa venuje mikroorganizmom, ktoré sa vyskytujú v mlieku, so zameraním aj na patogénne druhy, predovšetkým na E. coli a S. aureus. Cieľom práce bolo sledovať výskyt mikroorganizmov v mlieku z mliečnych automatov a na základe výsledkov zhodnotiť kvalitu vzoriek surového mlieka z automatov. Bol stanovený celkový počet mikroorganizmov ako aj početnosť jednotlivých sledovaných druhov. Výsledky tejto práce poukazujú na nárast počtu mikroorganizmov v mlieku vplyvom zvyšujúcej sa teploty vonkajšieho prostredia. Sanitácia a dezinfekcia, rovnako ako aj dodržiavanie chladiarenskej teploty mlieka pri jeho dojení, uchovávaní a transporte má významný vplyv na kvalitu mlieka. Práve dodržiavanie týchto podmienok zabezpečuje získanie kvalitného a zdraviu prospešného mlieka. Na základe analýzy výskytu patogénnych druhov sa zistilo, že v každej vzorke boli prítomné druhy E. coli a S. aureus. Keďže tieto mikroorganizmy sú devitalizované pasterizačnými teplotami, je vhodné konzumovať len tepelne ošetrené mlieko.
Key words:mikrobiologická kvalita mlieka, surové mlieko, mliečne automaty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited