Jun 16, 2019   3:24 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Thermoresistance of Staphylococcus aureus
Written by (author): Ing. Karla Urgelová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Fraňo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Termorezistencia Staphylococcus aureus
Summary:V bakalárskej práci venujem pozornosť sledovaniu termorezistencie jedného z najúspešnejších potencionálnych patogénov na celom svete, Staphylococcus aureus. Tento mikroorganizmus sa bežne vyskytuje v prostredí a predstavuje riziko ohrozenia zdravia po konzumácii potravín kontaminovaných termostabilnými stafylokokovými enterotoxínmi. V modelovom prostredí GTK bujónu som sledovala dynamiku prežívania Staphylococcus aureus 2064 pri 6 rôznych teplotách s cieľom definovať letalitné D-hodnoty a z-hodnotu. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že S. aureus 2064 pri teplote 51 °C odumieral rýchlosťou GR,51 = -0,609 KTJ.h-1.ml-1, pri teplote 53 °C odumieral s rýchlosťou GR,53 = -0,781 KTJ.h-1.ml-1, pri teplote 55 °C bola vypočítaná rýchlosť odumierania na GR,55 = -0,028 KTJ.h-1.ml-1. Pri teplote 57 °C rýchlosť odumierania dosiahla hodnotu GR,57 = -0,044 KTJ.h-1.ml-1, pri teplote 61 °C a 63 °C to bola rýchlosť odumierania GR,61 = -0,113 KTJ.h-1.ml-1 a GR,63 = -0,109 KTJ.h-1.ml-1, v poradí. Na základe letalitných čiar boli vypočítané jednotlivé D-hodnoty pre S. aureus 2064 v GTK bujóne a to: D51 = 99,02 min, D53 = 73,08 min, D55 = 35,55 min, D57 = 18,78 min, D61 = 9,33 min a D63 = 9,19 min. Nakoniec bola definovaná aj z-hodnota, z = 10,73 °C. Z vykonaného experimentu možno usúdiť, že termorezistencia študovaného izolátu je prirodzene závislá od inkubačnej teploty. Z porovnaní jednotlivých teplôt pôsobenia na sledovaný mikroorganizmus sa dokázal fakt, že čím vyššia teplota záhrevu je uplatnená, tým rýchlejšie sa získa minimálny, ideálne nulový, počet daných mikroorganizmov.
Key words:Staphylococcus aureus, termorezistencia, D-hodnota, z-hodnota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited