Jun 26, 2019   2:43 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Growth dynamic of Staphylococcus aureus in dependence on environmental factors
Written by (author): Ing. Veronika Ferenčíková
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Sirotná, MPH
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dynamika rastu Staphylococcus aureus v závislosti od faktorov prostredia
Summary:V diplomovej práci som sledovala vplyv faktorov prostredia na rast a rozmnožovanie S. aureus 2064 a schopnosť potenciálne patogénneho S. aureus 14733 produkovať stafylokokový enterotoxín D. Analyzovala som spoločný vplyv teploty (12, 15, 18, 21, 25, 30, 37, 43 a 46 °C), aktivity vody (0,99 a 0,97) a aktívnej kyslosti (6,0; 5,5; 5,0; 4,5 a 4,0) v modelovom médiu GTK bujónu. Aktivity vody bola na požadovanú hodnotu upravovaná prídavkom NaCl. Hodnota pH bola upravená prídavkom kyseliny mliečnej. Zároveň som porovnala vplyv organickej (kyselina mliečna) a anorganickej kyseliny (kyselina chlorovodíková) na dynamiku rastu S. aureus 2064. Získané výsledky z experimentov som vyhodnotila s využitím základných princípov prediktívnej mikrobiológie a použitím Gibsonovej, Ratkowskeho a Daveyovho modelu. Sekundárne modely boli podrobené validácii za účelom definovania indexov presnosti a spoľahlivosti jednotlivých modelov. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že schopnosť rastu a rozmnožovania izolátu S. aureus 2064 je pozitívne determinovaná zvyšujúcou sa teplotou a negatívne determinovaná znížením stupňa okyslenia a znížením aktivity vody. Z toho vyplýva, že správnym okyslením prostredia a dostatočným prídavkom soli pri požadovaných teplotách počas procesu výroby, môže by tento potenciálny patogénny mikroorganizmus inhibovaný. Ďalším inhibičným faktorom prostredia bol aj typ použitej kyseliny a teda kyselina mliečna mala väčšiu schopnosť potlačiť rast a rozmnožovanie sledovaného S. aureus 2064. Na základe výsledkov, ktoré som získala analýzou schopnosti izolátu S. aureus 14733 produkovať enterotoxín D (SED) v závislosti od hodnoty aktivity vody a aktívnej kyslosti pri teplotách 18, 21 a 37 °C možno konštatovať, že izolát bol schopný produkovať enterotoxín pri teplote 18 °C po 28 h, ak koncentrácia jeho buniek bola nižšia ako 5 log poriadkov (okrem kombinácie pH 5,5 a av = 0,97, kedy SED nebol detegovaný). Pri teplote 37 °C bol SED detegovaný už po 6 h inkubácie pri všetkých kombináciách pH a aktivity vody, pričom koncentrácia buniek bola vždy nižšia ako 5 log poriadkov a pri pH 5,0 dokonca aj vtedy, ak koncentrácia buniek bola len 3,3 log KTJ/ml.
Key words:aktivita vody, aktívna kyslosť, teplota, prediktívna mikrobiológia, Staphylococcus aureus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited