18. 7. 2019  21:44 Kamila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identifikačné číslo: 19372
Univerzitný e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Mikrobiologická kvalita parených syrov
Autor: Bc. Mária Prágerová
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mikrobiologická kvalita parených syrov
Abstrakt:Tradičnými mliečnymi výrobkami na Slovensku sú parené syry. Pri ich výrobe sa častokrát využíva ručné ťahanie napareného syrového cesta vyrobeného zo surového mlieka. Pri nedodržaní správnych hygienických pravidiel, hrozí premnoženie nežiaducich mikroorganizmov, čo môže mať za následok vznik zdravotných komplikácií u spotrebiteľa. Vo svojej bakalárske práci sa venujem popísaniu mikrobioty parených syrov. Celkovo som analyzovala 15 vzoriek pomocou zrieďovcej kultivačnej metódy na selektívnych živných médiách. Z nadobudnutých výsledkov vyplýva, že priemerný počet laktokokov vo vzorkách parených syrov dosiahol hodnotu 6,68 ±0,64 log KTJ.g-1 (νk = 9,6 %). Priemerný počet laktobacilov bol 4,67 ±1,23 log KTJ.g-1 (νk = 26,4 %). Okrem vyhodnocovania pozitívnej mikrobioty som sa zamerala aj na počty potenciálnych patogénov. Priemerná hodnota počtu enterokokov bola 4,38 ±0,72 log KTJ.g-1 (νk = 21,4 %). Počet stafylokokov v analyzovaných vzorkách dosiahol hodnotu 4,18 ±0,72 log KTJ.g-1 (νk = 17,2 %). Priemerný počet koliformných baktérií bol 3,41 ±1,24 log KTJ.g-1 (νk = 36,3 %) a počet kvasiniek a vláknitých húb dosiahol priemernú hodnotu 3,42 ±0,91 log KTJ.g-1 (νk = 26,5 %). Tiež som sa zamerala na vplyv pôvodu mlieka, opracovania pareniny a pasterizácie mlieka na mikrobiotu syrov, pričom som zistila, že počty mikroorganizmov sa pri rôznych spôsoboch spracovania vo výraznej miere nelíšili. Pri zistení vyšších hodnôt patogénnych mikroorganizmov ako je povolené nariadeniami, je nutné zlepšiť úroveň hygieny a výrobný proces.
Kľúčové slová:surové mlieko, mikroorganizmy, parené syry

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene