20. 7. 2019  14:35 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identifikačné číslo: 19372
Univerzitný e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie inhibičného potenciálu vybraných syntetických a prírodných zdrojov
Autor: Ing. Lucia Michalová
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Oponent:Ing. Petra Vanková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie inhibičného potenciálu vybraných syntetických a prírodných zdrojov
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo sledovať antimikrobiálny účinok syntetických a prírodných zdrojov, voči nežiaducim mikroorganizmom v kozmetickej a potravinárskej sfére. Syntetickými látkami použitými pre túto prácu boli alkyl-L-ramnozidy, xylozidy a lyxozidy, u ktorých bol sledovaný okrem samostatného aj komplementárny inhibičný účinok voči Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Salmonella Typhimurium, Escherichia coli, Candida albicans a Aspergillus niger. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že glykozidy inhibujú mikrobiálny rast výlučne komplementárnym účinkom. Počas 25 h inkubácie dosiahli testované mikrobiálne kultúry denzity na úrovni 107 až 108 KTJ/ml. Jednotlivé glykozidy boli testované v ekonomicky prijateľných koncentráciách od 1 do 10 %, no koncentračná závislosť inhibičného účinku nebola pozorovaná. Zároveň bol popísaný inhibičný potenciál dvoch druhov cesnakových homogenizátov voči vyššie uvedeným mikroorganizmom a 3 druhom baktérií mliečneho kysnutia. Z výsledkov experimentov vyplýva, že prítomnosť 1,5 %-ného cesnakového homogenizátu v médiu redukuje počiatočné počty v menšej miere, ako 3 %-ný homogenizát cesnaku suchého, no testované mikroorganizmy sa po približne 9-tich hodinách dokážu dostať do exponenciálnej fázy rastu a pomnožiť na neželané počty. Absolútny antimykotický účinok voči vláknitej hube A. niger sa potvrdil u 8 použitých ramnozidov. U probiotických baktérií sa však prejavila ich nežiaduca inhibícia na hodnotu 102 až 103 KTJ/ml. Sledovanie cytotoxickej aktivity cesnakových homogenizátov ukázalo, že viabilita ľudských melanómových a myšacích leukemických buniek pri oboch cesnakoch klesla počas 72 hodín v prítomnosti 0,625 až 6,25 %-ných cesnakových homogenizátov pod 40 %. Pri použití domáceho cesnaku sa dosiahla takmer 90 % inhibícia melanómových buniek. Prídavok 0,25 % alebo 12,5 % homogenizátov neprejavil dostatočnú cytotoxickú účinnosť na sledované bunkové línie. Na základe dosiahnutých výsledkov a s ohľadom na súčasnú inhibíciu nežiaducich mikroorganizmov, kyslomliečnych baktérií a bunkových línií možno potvrdiť inhibičný potenciál cesnaku. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je navhodnejšie použitie 1,5 %-ných cesnakových homogenizátov v intervale 9 hodín a so súčasným dopĺňaním probiotických kultúr.
Kľúčové slová:dynamika rastu, inhibičná aktivita, alkyl-L-ramnozidy, cesnak

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene