Jun 17, 2019   10:56 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Growth dynamics of Escherichia coli isolates
Written by (author): Ing. Veronika Bartalošová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Anna Gičová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dynamika rastu izolátov Escherichia coli
Summary:V diplomovej práci som sa venovala popísaniu prevalencie a identifikácie Escherichia coli. Celkovo bolo získaných 35 izolátov, ktoré pochádzali z ovčích hrudkových syrov vyrobených zo surového mlieka (9), z kravského syra zo surového mlieka (2), z kravského mlieka z mliečnych automatov (8), z bryndze z ovčieho surového mlieka (9), z tlačenky (1), z listového šalátu (1), z environmentálnych (3) a humánnych zdrojov (2). Izoláty boli identifikované na základe charakteristického rastu na Chromocult Coliform agare a EMB agare, farbením podľa Grama a následným mikroskopickým pozorovaním, citrátovým testom, oxidačno-fermentačným testom, Voges-Proskauer testom, indol testom a katalázovým testom. Na základe výsledkov týchto testov možno konštatovať, že všetky izoláty patria k druhu E. coli. Následnou detekciou prítomnosti génov stx1, stx2 a eae pomocou PCR analýzy bolo dokázené, že žiadny izolát nedisponuje eae génom a gény stx1 a stx2 boli prítomné v 2,9 % a 22,9 % izolátov, v poradí. Na základe stanovenia rezistencie izolátov voči 5 antibiotikám možno konštatovať, že najúčinnejším antibiotikom bol ciprofloxacín (11 % rezistentných izolátov) a najmenej účinným bol gentamicín (94 % rezistentných izolátov). Poslednou časťou práce bolo sledovanie dynamiky rastu súboru izolátov Escherichia coli. Rast bol sledovaný v modelovom prostredí UHT mlieka pri teplote 15 °C. Na základe výsledkov možno konštatovať, že izoláty rástli rýchlosťou Gr = 0,119 +-0,012 log KTJ.ml-1.h-1 (vk = 10,1 %). Na dynamiku rastu izolátov nemá zásadný vplyv ich pôvod, nakoľko rastové hodnoty vykazujú veľmi podobné hodnoty.
Key words:dynamika rastu, identifikácia, Escherichia coli, PCR

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited