Jun 27, 2019   2:34 p.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Growth dynamics of S. aureus isolates
Written by (author): Bc. Karolína Kvočiková
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Ondruš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dynamika rastu izolátov S. aureus
Summary:V bakalárskej práci som sledovala dynamiku rastu izolátov Staphylococcus aureus, patriaceho medzi sledované patogény v potravinárskom priemysle, spôsobujúceho alimentárne ochorenia a stafylokokovú enterotoxikózu, v dôsledku produkcie termorezistentných stafylokokových enterotoxínov. Izoláty pochádzali z potravín mliečneho pôvodu a z čistiarní odpadových vôd. Mliečne produkty (parenica, ovčia bryndza, kozí syr, nepasterizované kozie mlieko), z ktorých boli izolované rôzne izoláty S. aureus, boli slovenského pôvodu, pričom pochádzali z piatich rôznych miest (Vráble, Turčianske Teplice, Bystrá, Kraľovany a Selce). V druhom prípade išlo o sledovanie zástupcov príbuzných druhov – S. haemolyticus, S. epidermidis, S. pasteuri, S. capitis sp. capitis a S. warneri, izolovaných z čistiarne odpadových vôd Slavkov po membránovej filtrácii a z dosadzovacej nádrže. Dynamiku rastu skúmaných 16 izolátov som sledovala v modelovom prostredí v GTK bujóne pri 15 °C. Z kultivačných pokusov sa následne získali rastové parametre (dĺžka lag-fázy, rastová rýchlosť, čas znásobenia počtu mikroorganizmov, počet mikroorganizmov na začiatku a na konci rastovej čiary), na základe ktorých možno konštatovať, že jednotlivé izoláty sa v celku výrazne medzi sebou líšili. Izoláty začali rásť po predchádzajúcej lag-fáze trvajúcej 9,13 ±14,3 h (vk = 156 %) rastovou rýchlosťou Gr = 0,096 ±0,055 log KTJ/ml.h (vk = 57 %) a v stacionárnej fáze zvýšili svoje počty oproti počiatočným počtom o 5,20 ±1,57 log KTJ/ml (vk = 20,6 %). Tieto výrazné rozdiely môžu byť do značnej miery spôsobené heterogénnou skupinou druhov stafylokokov. Následne som získané hodnoty porovnala s publikovanými hodnotami rastových parametrov S. aureus, pričom rastové parametre mliečnych izolátov sa len veľmi nepatrne líšili v dôsledku toho, že publikované hodnoty boli získané z pokusov z modelového prostredia mlieka, nie z modelového prostredia GTK bujónu.
Key words:Staphylococcus aureus, dynamika rastu, rastová čiara

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited