Jun 18, 2019   5:09 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Quantitative Analysis of Lactic Acid Bacteria Density in Yoghurts
Written by (author): Bc. Róbert Jurenka
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Ondruš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kvantitatívna analýza obsahu kyslomliečnych baktérií v jogurtoch
Summary:V bakalárskej práci som sa zameral na analýzu obsahu baktérií mliečneho kysnutia v kyslomliečnych výrobkoch na konci doby spotreby s ohľadom na ich výrobcu a prídavok ochucujúcej zložky. Baktérie mliečneho kysnutia zásadne ovplyvňujú technologické a senzorické vlastnosti výrobkov, preto by si mali výrobky zachovať legislatívne definované koncentrácie kyslomliečnych probiotických baktérií. Keďže ich sekundárnou úlohou má byť pozitívny vplyv na tráviacu sústavu človeka a jeho celkové zdravie, očakáva sa od nich aj antimikrobiálne pôsobenie voči technologicky a zdravotne nežiaducim mikroorganizmom. V prvom kroku experimentálnej časti som zistil, že okrem jednej vzorky, všetky ostatné kyslomliečne výrobky (n = 6) spĺňali legislatívne definovaný obsah kyslomliečnych baktérií minimálne 106 KTJ.g-1, a to aj na konci doby ich spotreby. V druhom kroku som sledoval antimikrobiálnu aktivitu 3 vybraných kultúr baktérií mliečneho kysnutia izolovaných z analyzovaných vzoriek a následne aj ich metabolitov voči dvom izolátom potenciálne patogénnych druhov Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Na základe výsledkov experimentálnej práce možno konštatovať, že sledované kultúry baktérií mliečneho kysnutia inhibovali len rast druhu Staphylococcus aureus, pričom miera inhibície ich metabolitov nebola príliš výrazná. Kultúra B inhibovala rast izolátu 2064 na úrovni menej ako 7 log poriadkov a kultúra C inhibovala rast izolátov 2064 a 14733 na úrovni menej ako 8, resp. 7 log poriadkov, v poradí. Bezbunkový supernatant kultúr nepreukázal výrazné inhibičné pôsobenie. Tento fakt naznačuje, že za inhibíciou patogénu je okrem intenzívnej tvorby antimikrobiálne pôsobiacich metabolitov predovšetkým súťaženie o živiny. Inhibícia rastu Escherichia coli prakticky nebola zaznamenaná.
Key words:inhibícia rastu, kyslomliečne výrobky, baktérie mliečneho kysnutia, antimikrobiálna aktivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited