Jun 26, 2019   8:02 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Antimicrobial activity of Sea Buckthorn
Written by (author): Bc. Anna Matúšová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Kadlečíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antimikrobiálne vlastnosti rakytníka rašetliakového
Summary:Cieľom tejto práce bolo sledovať antimikrobiálnu aktivitu rakytníkového oleja voči patogénnym a potenciálne patogénnym mikroorganizmom, z ktorých boli testované druhy Staphylococcus aureus, Salmonella Typhimurium, Escherichia coli, Candida albicans, Bacillus cereus a Pseudomonas aeruginosa, ktoré sú príčinou mnohých infekcií a ochorení u ľudí a zvierat. Za antimikrobiálnu aktivitu extraktov pochádzajúcich z rôznych častí rastliny, a to najmä z listov a plodov, sú zodpovedné najmä fenolové zlúčeniny. V kombinácii s ďalšími látkami, ako napríklad s antioxidantmi, či mastnými kyselinami vykazujú extrakty z rakytníka blahodarný účinok na ľudský i zvierací organizmus. V tejto súvislosti bola v modelovom živnom BHI médiu sledovaná antimikrobiálna aktivita komerčne vyrobeného rakytníkového oleja voči vybraným nežiaducim mikroorganizmom. Na základe výsledkov experimentálnej práce možno konštatovať, že rakytníkový olej najvýraznejšie inhiboval rast Escherichia coli a najmenšie inhibičné účinky boli zaznamenané voči kvasinke Candida albicans. Inhibícia sa pohybovala ale len v rozmedzí od 2 % do 24 %, čo však z praktického hľadiska nemožno považovať za uspokojivé výsledky. V porovnaní s inými štúdiami možno predpokladať, že mieru vyššej antimikrobiálnej aktivity vykazujú alkoholové extrakty.
Key words:olej z rakytníka rašetliakového, antimikrobiálna aktivita, inhibícia, rast

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited