Jun 17, 2019   7:41 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Termoresistance of Staphylococcus aureus and Escherichia coli isolates
Written by (author): Bc. Barbora Zelmanová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Janka Koreňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Termorezistencia izolátov Staphylococcus aureus a Escherichia coli
Summary:V bakalárskej práci som sa zamerala na kvantifikáciu dynamiky odumierania potenciálne patogénnych izolátov Staphylococcus aureus 14733 a Escherichia coli PSI pri 51, 53, 55, 57, 61 a 63 °C v modelovom živnom prostredí GTK bujónu a v reálnej potravinovej matrici UHT mlieku. Na základe dosiahnutých výsledkov môžem skonštatovať, že u oboch izolátov sa potvrdil trend, že so zvyšujúcou sa inkubačnou teplotou termorezistencia mikroorganizmu klesá, o čom svedčia aj získané D-hodnoty. Pre izolát 14733 v GTK bujóne som na základe letalitných čiar vypočítala nasledovné, a to: D51 = 4,50 h, D53 = 2,89 h, D55 = 1,25 h, D57 = 0,66 h, D61 = 0,16 h, D63 = 0,07 h, pričom príslušná z-hodnota bola vypočítaná na 6,55 °C. Pri odumieraní S. aureus 14733 v prostredí UHT mlieka sa preukázalo, že tento izolát vykazuje v prostredí potravinovej matrice značne vyššiu termorezistenciu, o čom vypovedajú aj vyššie získané D-hodnoty: D51 = 13,20 h, D53 = 3,96 h, D55 = 1,68 h, D57 = 1,11 h, D61 = 0,18 h, D63 = 0,17 h. Pre izolát 14733 v prostredí UHT mlieka bola z-hodnota definovaná na 6,27 °C. Izolát E. coli PSI v prostredí GTK bujónu vykazoval nižšiu termorezistenciu v porovnaní s izolátom 14733, s príslušnými D-hodnotami: D51 = 3,63 h, D53 = 0,40 h, D55 = 0,38 h, D57 = 0,30 h, D61 = 0,07 h, D63 = 0,10 h. Príslušná z-hodnota v GTK bujóne bola stanovená na z = 8,50 °C. Pri sledovaní dynamiky odumierania izolátu PSI v prostredí UHT mlieka som opäť zaznamenala dlhší priebeh jeho odumierania v porovnaní s prostredím GTK bujónu, čo preukazuje vyššiu mieru odolnosti daného izolátu voči teplotnému šoku v prostredí reálnej potravinovej matrice. Túto skutočnosť potvrdzujú aj príslušné dosiahnuté výsledky: D51 = 3,87 h, D53 = 1,19 h, D55 = 0,68 h, D57 = 0,86 h, D61 = 0,13 h, D63 = 0,06 h. Pre izolát PSI v prostredí UHT mlieka bola vypočítaná z = 5,93 °C.
Key words:Staphylococcus aureus, Escherichia coli, D-hodnota, z-hodnota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited